สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
อุดรธานี สนใจที่พักในบริเวณใกล้เคียง คลิกที่นี่ ที่พัก อุดรธานี

อุดรธานี

>

ที่พักอุดรธานี

>

แผนที่อุดรธานี

>

ร้านอาหารอุดรธานี

>

การเดินทางอุดรธานี

>

ประวัติอุดรธานี


อำเภอเมือง  จังหวัดอุดรธานี
 


สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

อยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี หนองประจักษ์เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งเมืองอุดรธานี เดิมเรียกว่า"หนองนาเกลือ" ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "หนองประจักษ์" เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่พลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมผู้ทรงก่อตั้งเมืองอุดรธานี ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลเมืองอุดรธานี ได้ทำการปรับปรุงหนองประจักษ์ขึ้นใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ โดยบริเวณตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนหย่อมปลูกไม้ดอกไม้ประดับหลายชนิด และทำสะพานเชื่อมระหว่างเกาะมีน้ำพุ หอนาฬิกา และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนเข้าไปพักผ่อนและออกกำลังกายกันเป็นจำนวนมาก

หนองน้ำขนาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคมสวนสาธารณะได้ทำการปรับปรุงใหม่ เพื่อถวายเป็นราชสักการะแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


อ่านต่อรายละเอียด สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
---------------------------------------

วัดโพธิสมภรณ์

วัดโพธิสมภรณ์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลหมากแข้ง เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.2499 ตอนปลายราชการที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมหาอำมาตย์ตรี พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร(โพธิ เนติโพธิ) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้ชักชวนราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งสร้างวัด ซึ่งชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดใหม่ ต่อมา พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ทรงประทานนามว่า “วัดโพธิสมภรณ์” ให้เป็นอนุสรณ์แก่พระยาศรีสุริยราชวรานุวัตรผู้สร้างวัดนี้

ภายในวัดยังมีสถานที่ น่าสนใจต่างๆ อาทิ เช่น พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ พระเจดีย์พิพิธภัณฑ์ ศาลามงคลธรรม พระระเบียงพระเจดีย์ ซึ่งจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมในวันธรรมดา/วันหยุด ในเวลา 8.30น.-18.00น. ส่วนวันนักขัตฤกษ์จะเปิดให้เข้าชมเวลา 8.30-20.00 น.


อ่านต่อรายละเอียด วัดโพธิสมภรณ์
---------------------------------------

ศาลพระหลักเมืองอุดรธานี

ศาลหลักเมืองอุดรธานี ตั้งอยู่บริเวณทุ่งศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ถือเป็นสถานที่สำคัญในการดำรงและสืบสันติสุขของประชาราษฎร์จังหวัดอุดรธานี ศาลหลักเมืองเดิมได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนในสมัย นายจินต์ รักการดี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ทำการวางศิลาฤกษ์เมื่อวันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2502 ในช่วง 39 ปี ที่ผ่านมาศาลหลักเมืองเดิมได้มีสภาพชำรุดทรุดโทรม จึงมีการปรับปรุงสร้างศาลาหลังใหม่ แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2539 โดยในขณะนั้น นายวิชัย ทัศนเศรษฐ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้อัญเชิญท้าวเวสสุวรรณ อันเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอุดรธานีมาประดิษฐานเคียงคู่กับอาสน์ศาลหลักเมืองใหม่พร้อมกันอีกโสตหนึ่งด้วย นอกจากนี้โครงการสร้างศาลหลักเมือประจำจังหวัดอุดรธานียังเป็นโครงการที่รัฐบาลให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติโครงการหนึ่ง ในวาระสมัยอันเป็นมงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุ 72 พรรษา ในปีพุทธศักราช 2552 และนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระบรมโอราสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาทรงเปิดศาลหลักเมืองประจำจังหวัดอุดรธานีในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2552


อ่านต่อรายละเอียด ศาลพระหลักเมืองอุดรธานี
---------------------------------------

ศาลเจ้าปู่-ย่า

ตั้งอยู่หลังสถานีรถไฟใกล้ตลาดหนองบัว เป็นศาลเจ้าของชาวจีนที่ใหญ่โตและสวยงาม มีสวนหย่อมริมหนองบัว บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อน และในศาลเจ้าปู่-ย่าแห่งนี้ ยังมีมังกรทองยาวถึง 99 เมตร ซึ่งใช้แสดงในงานทุ่งศรีเมืองในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี ศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี กราบไหว้ด้านในด้านหน้าศาลเจ้าปู่-ย่าศาลากลางน้ำศาลากลางน้ำศาลเจ้าปู่-ย่า อุดรธานี


อ่านต่อรายละเอียด ศาลเจ้าปู่-ย่า
---------------------------------------

วัดมัชฌิมาวาส

ตั้งอยู่ที่ตำบลหมากแข้ง ชาวบ้านนิยมเรียกว่า วัดเดิมหรือวัดเก่า ในวิหารเล็กๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่ ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "หลวงพ่อนาค" เป็นที่เคารพสักการะของชาวอุดรธานี ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมได้โปรดให้สร้างวัดขึ้นที่วัดร้างโนนหมากแข้ง และให้ชื่อว่า "วัดมัชฌิมาวาส"

วัดมัชฌิมาวาสวัดมัชฌิมาวาสนวิหารเล็กๆ ภายในวัดมีพระพุทธรูปหินสีขาวปางนาคปรกประดิษฐานอยู่


อ่านต่อรายละเอียด วัดมัชฌิมาวาส
---------------------------------------

หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น

อยู่ในเขตอำเภอเมือง ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 16 กม. ตามเส้นทางสายอุดรธานี-หนองคาย(ทางหลวงหมายเลข 2) หมู่บ้านอยู่ทางขวามือ ตรงข้ามโรงเรียนชุมชนนาข่า เป็นหมู่บ้านที่มีการทอผ้าขิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้าขิตในราคาย่อมเยา การเดินทางมีรถโดยสารประจำทางสายอุดรธานี-นาข่า ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถขึ้นได้ที่หน้าสถาบันราชภัฎอุดรธานีและตลาดรังษิณา

ตลาดผ้าบ้านนาข่าซุ้มประตูทางเข้าตลาดขายของหมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น ผ้าไหมทอเยอะมากหมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่นหมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่นร้านขายสร้อยบายศรี หน้าวัดสายขาดเอวเงินหมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่นหมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น


อ่านต่อรายละเอียด หมู่บ้านนาข่าและศูนย์หัตถกรรมบ้านเม่น
---------------------------------------

สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์

ตั้งอยู่ที่ซอยกมลวัฒนา ถนนรอบอุดร-หนองสำโรง จากตัวเมืองใช้เส้นทางหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) ระยะทางประมาณ 5 กม. เลยแยกถนนเลี่ยงเมืองไปเล็กน้อยทางซ้ายมือ จะมีทางแยกเข้าหนองสำโรงประมาณ 500 เมตร และเห็นป้ายบอกทางเข้าสวนกล้วยไม้ทางด้านซ้ายมือสวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ เป็นสวนกล้วยไม้ที่ผลิตกล้วยไม้กลิ่นหอมพันธุ์ใหม่ของไทยซึ่งใช้เวลาในการค้นคว้าและผสมพันธุ์ระหว่างแวนด้า (Vanda)โจเซฟฟิน แวนเบอร์โร (Josephine Van Berrow) ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ที่สมาคมกล้วยไม้โลก ประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2531ชื่อพันธุ์ Udon Sunshine Orchid หรือพันธุ์นางสาวอุดรซันไฌน์ ซึ่งมีการนำไปสกัดทำน้ำหอมในชื่อเดียวกันติดต่อสอบถามได้ที่ โทร. (042) 242475


อ่านต่อรายละเอียด สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์
---------------------------------------

วัดป่าบ้านตาด

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านตาด เดินทางออกจากตัวเมืองไปตามทางหลวงหมายเลข 2 อุดรธานี-ขอนแก่น ถึงบริเวณสี่แยกบ้านคงเค็ง แล้วแยกขวาเข้าไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัดที่อยู่เลยจากชุมชนบ้านตาดไม่ไกลเท่าใดนัก สภาพโดยทั่วไปของวัดนี้มีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินที่ล้อมรอบด้วยกำแพงคอนกรีต มีพื้นที่ทั้งหมดราว 163 ไร่ มีประตูเข้าออกเป็นประตูใหญ่อยู่บริเวณ ด้านหน้าของวัดการจะเข้าไปในวัดต้องขออนุญาตท่านเจ้าอาวาสเสียก่อน กำแพงล้อมรอบบริเวณ วัดนอกจากมีจุดประสงค์ที่จะให้แสดงเขตแน่นอนของวัดแล้วยังป้องกันอันตรายให้กับสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าของวัดอีกด้วย เพราะในบริเวณวัดมีสัตว์ป่าชุกชุมมาก ทั้งไก่ฟ้า ไก่ป่า นก กระรอก กระแต หมูป่า วัดบ้านตาด เป็นที่พำนักของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโน พระอาจารย์วิปัสสนาสายพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระที่มีปฏิปทา เป็นที่เคารพศรัทธาเลื่อมใสของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป ภายในวัดนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการไปปฏิบัติธรรม

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ด้านในตัวศาลาพระประธานมีคน สัตว์เข้ามาอาศัยอยู่ที่นี่เยอะมากแผนที่ประเทศไทยวัดป่าบ้านตาด อุดรธานี ลานตรงกลางสำหรับกราบไหว้วัดป่าบ้านตาด อุดรธานีป้ายเตือน


อ่านต่อรายละเอียด วัดป่าบ้านตาด
---------------------------------------

พิพิทธภัณฑ์อุดรธานี

พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี ตั้งอยู่ในอาคารราชินูทิศ ซึ่งเป็นอาคารที่เก่าแก่ สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่ 6 ตั้งอยู่ริมถนนโพศรี ใกล้วัดโพธิสมภรณ์ ตัวอาคารสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2463 โดยดำริพระยาศรีสุริยราชวรรานุวัตร สมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมณฑลอุดร คุณหญิง ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนในจังหวัด เพื่อใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับโรงเรียนนารีอุปถัมภ์ สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2468

ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามโรงเรียนขึ้นใหม่ว่า “ราชินูทิศ” จึงเป็นชื่อเรียกอาคารหลังนี้สืบมา อาคารราชินูทิศได้ใช้เป็นอาคารสำนักส่งเสริมวัฒนธรรมหญิง เมื่อ พ.ศ. 2473 และเมื่อปี พ.ศ. 2503 ใช้เป็นสำนักโครงการพัฒนาการศึกษาส่วนภูมิภาค จนต่อมา พ.ศ. 2516 ได้ใช้เป็นอาคารสำนักงานศึกษาธิการเขต เขตการศึกษา 9 และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี และในปี พ.ศ. 2547 จังหวัดอุดรธานีได้มอบหมายให้เทศบาลนครอุดรธานีเป็นผู้ดูแลรักษา

อาคารราชินูทิศเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่อด้วยอิฐถือปูน รูปทรงแบบตะวันตก หลังคาทรงปั้นหยา หน้าต่างโค้ง มีมุขยื่นออกมาด้านหน้าซุ้มประตู ปัจจุบันได้ปรับปรุงอาคารดังกล่าวนี้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จัดแสดงเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนับตั้งแต่ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ธรรมชาติวิทยา ธรณีวิทยา ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงพระประวัติและพระเกียรติคุณของกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี เปิดทำการให้บริการแก่ประชาชนเข้าเยี่ยมชมตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2547 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดอุดรธานีที่ชาวเมืองได้จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 111 ปี


อ่านต่อรายละเอียด พิพิทธภัณฑ์อุดรธานี
---------------------------------------

วงเดือนผ้าไหมไทย

วงเดือนผ้าไหมไทย


อ่านต่อรายละเอียด วงเดือนผ้าไหมไทย
---------------------------------------

ถนนคนเดินอุดรธานี

ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ กับกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ถนนคนเดิน Udoncity Walking Street ซึ่งจะมีการจำหน่ายสินค้าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม งานทำมือ งานศิลปะ สินค้าหายาก และสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนของลานกิจกรรมมีมีการส่งเสริมกลุ่มนักเรียน นักศึกษาให้แสดงความสามารถทางดนตรี โดยเป็นการเปิดหมวกบรรเลงเพลงกันอีกด้วย ติดตามภาพกิจกรรมดีดี กับเราเทศบาลนครอุดรธานี อีกหนึ่งเมนูความสุขจากเทศบาลนครอุดรธานี

สำนักการคลังส่วนพัฒนารายได้ฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์โทร. 042-325176-85 ต่อ 1115เลขที่ 1 ถนนอธิบดี ต.หมากแข้ง · เทศบาลนครอุดรธานี

ศาลหลักเมืองจังหวัดอุดรธานี อยู่ตรงถนนคนเดิน

ศาลหลักเมืองอยู่ตรงถนนคนเดินพอดีเลย แวะกราบไหว้ได้เลยตามเทรนซะหน่อยชาโคล ฮิตกันอยู่ช่วงนี้คนมาเดินเยอะมากเลย เดินเป็นระเบียบแบ่งซ้ายขวาน้ำปั่นมะพร้าวเผาสดขนมขายเยอะมากผ้าถุง ผ้าไหม เยอะมากที่นีแวะมาไม่พลาดตรงกลางจะมีเวทีโชว์ร้องเพลงหากใครมีโอกาสแวะมาถนนคนเดินอุดรธานี ไม่ผิดหวังจริงๆ


อ่านต่อรายละเอียด ถนนคนเดินอุดรธานี
---------------------------------------

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี

ศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน เริ่มก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นจุดศูนย์รวมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีบรรพชนและหลักปรัชญาของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดอุดรธานี โดยเริ่มมีแนวคิดการจัดสร้างในสมัยคณะกรรมการศาลเจ้าปู่-ย่า สมัยที่ 58 และได้เริ่มรวบรวมกำลังทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาเพื่อซื้อที่ดินบริเวณด้านหน้าทางเข้าศาลเจ้าด้านทิศตะวันออก ซึ่งเป็นโรงน้ำแข็งเก่า ราคา 15,500,000 บาท ทำการออกแบบก่อสร้างและทำพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2552 และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 โดยมีร้อยเอกหญิง ดร.พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเสด็จเป็นองค์ประธานทั้ง 2 ครั้ง และด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนี้ ศาลเจ้าปู่-ย่าอุดรธานี จึงได้สร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติพระองค์ขึ้น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนพระองค์ และพระราชกรณียกิจในขณะทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดอุดรธานี

ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานีศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานีศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานีศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานีศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานีศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานีด้านหน้าร้านอาหารร้านอาหารจีน ตกแต่งสไตล์จีนศาลานั่งพัก


อ่านต่อรายละเอียด ศูนย์วัฒธรรมไทยจีน อุดรธานี
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา