ที่เที่ยว


View : 4
เพิ่มรูป แก้ไข
แก่งตะนะ

แก่งตะนะ

แก่งกลางลำน้ำมูล เมื่อลำน้ำมูลทั้งสองสายมาบรรจบกัน ผ่านโขดหินขนาดมหึมากลางลำน้ำกินอณาเขตกว้างราว 1 ตร. กม. ในฤดูฝนน้ำมากอาจไม่มีโอกาสเห็นแก่งหินนี้

ที่เที่ยวแนะนำ