ที่เที่ยว


View : 20
เพิ่มรูป แก้ไข
ลานหินแตก

ลานหินแตก

อยู่ถัดจากเสาเฉลียงขึ้นไปบนเนินเขา

ลานหินแตกเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ สืบเนื่องมาจากกระบวนการกัดเซาะและกัดกร่อนด้วยอิทธิพลของน้ำและลม โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการสึกกร่อนโดยน้ำหรือธารน้ำไหลกัดเซาะเป็นเวลาชั่วนาตาปี


ลานหินแตก

ลานหินแตกเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ลานหินแตก

ลานหินแตก

ที่เที่ยวแนะนำ