ที่เที่ยว

สามพันโบก, อุบลราชธานี

สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง เนื่องจากในช่วงฤดูน้ำหลากแก่งหินดังกล่าวจะจมอยู่ใต้บาดาล แก่งหินกลายเป็นแอ่งเล็ก-ใหญ่ จำนวนมากด้วยแรงน้ำวนกัดเซาะ ซึ่งจะปรากฏให้เห็นเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (ประมาณเดือนมกราคม – เมษายน) ทั้งนี้ ที่เรียกว่า "สามพันโบก" เพราะบนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง (คำว่า "โบก" เป็นภาษาลาว แปลว่า "แอ่ง") จึงเรียกที่นี่ว่า สามพันโบก


สามพันโบก เป็นแก่งหินที่อยู่ใต้ลำน้ำโขง จะสามารถเห็นได้เฉพาะช่วงต้นปี

สามพันโบก

สามพันโบก

บนแก่งหินมีแอ่งน้ำขนาดเล็กใหญ่จำนวนมากกว่า 3,000 แอ่ง

สามพันโบก

สามพันโบก

สามพันโบก

แต่ละแอ่งก็จะมีรูปร่างแตกต่างกันออกไป

สามพันโบก
ที่เที่ยวแนะนำ