สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
ตราด ...สนใจที่พัก เกาะช้าง คลิกที่นี่ได้เลย ราคาพิเศษสำหรับผู้ชมไทยทัวร์....

ตราด

>

ที่พักตราด

>

แผนที่ตราด

>

ร้านอาหารตราด

>

การเดินทางตราด

>

ประวัติตราด


อำเภอเมืองตราด, ตราด


วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)

 

ที่ตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านปลายคลอง ถนนพัฒนาการปลายคลอง ตำบลวังกระแจะ

 

ประวัติ เป็นวัดเก่าแก่ที่สุดในจังหวัด สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยา ราวรัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง (พ.ศ. 2191) ท่านพระครูคุณสารพิสุทธิ์ (หลวงพ่อโห) อดีตเจ้าอาวาสในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้บูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุในวัด จวบจนปัจจุบันท่านพระครูสุวรรณสารวิบูลพร้อมทั้งชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบวัดให้สะอาดเรียบร้อย วัดนี้จึงเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติศาสนกิจ สิ่งที่น่าสนใจภายในวัด ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ เป็นแหล่งรวบรวมโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าไว้มากมายโดยเฉพาะพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งเป็นมงคลสูงสุดคู่บ้านเมือง มีพระพุทธรูปทองบุเงิน พระพุทธรูปปางต่าง ๆ รวมทั้งเครื่องถ้วยจีน เครื่องถ้วยยุโรป กลองมโหรทึก แสดงให้เห็นถึงการเดินทางแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างเมืองท่าชายฝั่งตะวันออกกับเมืองท่าโพ้นทะเลในแถบเอเชียอาคเนย์ข้ามไปไกลถึงซีกโลกตะวันตก

 

พิพิธภัณฑ์ (สถานที่เก็บพระบรมสารีกธาตุ)

เพดานไม้ เก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลาย  

กุฏิเล็กทรงไทย

   

 


อ่านต่อรายละเอียด วัดบุปผาราม (วัดปลายคลอง)
---------------------------------------

วัดโยธานิมิต

ตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาล 4 ตรงสามแยกใกล้กับศาลหลักเมือง เป็นวัดหลวงเพียงแห่งเดียวในจังหวัดตราด สร้างขึ้นเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมารวบรวมไพร่พลที่เมืองตราด หากเสร็จสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 3 วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ทำพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของบรรดาข้าราชการตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสิน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 จึงได้เปลี่ยนมาทำพิธีที่วัดไผ่ล้อม   &nbspในส่วนของพระอุโบสถเป็นศิลปะแบบอยุธยา มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ปัจจุบันกลายเป็นพระวิหาร เรียกว่า วิหารโยธานิมิต และเป็นที่เก็บโบราณวัตถุ อาทิ หนังสือใบลาน คัมภีร์เทศน์ และรอยพระพุทธบาท พระวิหารนี้ได้รับการบูรณะครั้งล่าสุดเมื่อ พ.ศ. 2518 โดยซ่อมแซมหลังคา เสา ประตู หน้าต่าง ฝาผนังภายนอกที่ชำรุด แต่ยังคงรักษารูปทรงเดิมไว้

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดโยธานิมิตวัดโยธานิมิตบรรยากาศภายในวัดโยธานิมิตวัดโยธานิมิตวัดโยธานิมิตบรรยากาศภายในวัดโยธานิมิต


อ่านต่อรายละเอียด วัดโยธานิมิต
---------------------------------------

พุทธมณฑลจังหวัดตราด

พุทธมณฑลจังหวัดตราด เป็นสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนาของจังหวัดตราด สร้างเมื่อ พ.ศ.2551  ตั้งอยู่บริเวณ สวนสาธารณะ 200ปี ข้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พ.ศ.2550 โดยมูลนิธิพุทธมณฑลตราด และประชาชนชาวตราดร่วมกันบริจาคทุนทรัพย์ และได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด รวมประมาณ 14 ล้านบาท ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาเช่น การปฏิบัติธรรมของหน่วยงานต่างๆ การเวียนเทียนในโอกาสสำคัญ องค์พระประธาน พุทธมณฑลจังหวัดตราด สร้างขึ้นโดยแกะสลักหินทรายตามรูปแบบศิลปะอินเดีย มีความสูง 9.99เมตร ฐานโดยรอบองค์พระประธานเป็นรูปกลีบดอกบัว

พุทธมณฑลจังหวัดตราดบรรยากาศรอบๆ พุทธมณฑลจังหวัดตราดพุทธมณฑลจังหวัดตราดบรรยากาศรอบๆ พุทธมณฑลจังหวัดตราดองค์พระประธาน ภายในพุทธมณฑลจังหวัดตราดพุทธมณฑลจังหวัดตราดพุทธมณฑลจังหวัดตราด


อ่านต่อรายละเอียด พุทธมณฑลจังหวัดตราด
---------------------------------------

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ตั้งอยู่บนถนนหลักเมือง ใกล้วัดโยธานิมิตร ศาลนี้มีลักษณะแปลกจากศาลหลักเมืองอื่น ๆ คือ ตัวอาคารก่อสร้างในลักษณะเป็นเก๋งจีน เมื่อครั้งมารวบรวมรี้พลกอบกู้เอกราชที่ตราด สมเด็จพระเจ้าตากสินโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นตามความเชื่อแบบจีนเพื่อให้ปกป้องคุ้มครองเมืองตราดให้รอดพ้นจากอันตราย ชาวเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ศาลหลักเมืองเป็นดั่งศูนย์กลางเชื่อมความสัมพันธ์ไทย-จีน ในวันขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๖ ของทุกปี มีงานฉลองที่เรียกว่า “วันงานพลีเมือง” หรือที่ชาวจีนเรียกว่า “วันเซี่ยกงแซยิด” หมายถึง วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองมีพิธีทำบุญตักบาตรแบบไทย และมีงานประจำปีศาลปุงเถ้าม้าแบบจีน ช่วงก่อน และหลังตรุษจีน ๑ เดือน

มีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อฝรั่งเศสยึดเมืองตราดนั้นสังเกตเห็นชาวเมืองตราดพากันไปไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองอยู่เป็นประจำ จึงจะถอนเสาหลักเมืองทิ้งโดยให้คนไปขุดแต่ถอนเสาหลักเมืองไม่ขึ้น ครั้นเอาช้างมาดึงเสาหลักเมืองก็ไม่ล้มเพียงแต่เอนไปเล็กน้อยซึ่งต่อมาชาวเมืองตราดได้บูรณะให้คงสภาพดี

ภาพบรรยากาศรอบๆ ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดตราดศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดตราดบริเวณรอบๆ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองบรรยากาศภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

 


อ่านต่อรายละเอียด ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
---------------------------------------

หาดลานทราย

ที่ตั้ง : อยู่บริเซรหลัก กม.ที่ 31 โดยมีทางแยกขวาไปบ้านแหลมกลัด (ทางหลวงหมายเลข 3292) ระยะทาง 12 กม. ปากทางมีสถานีตำรวจชุมชนที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก : มีบังกะโลชื่อ ลานทรายบังกะโล อยู่ก่อนถึงหาด และมีร้านอาหารทะเลราคาสมเหตุสมผล เช่น ปลากะพงนึ่งมะนาวตัวละ 150 บาท ยำต่าง ๆ จานละ 60 บาทเป็นหาดทรายสีขาวนวล น้ำใสในช่วงเดือน พ.ย. ถึงต้น พ.ค. จากนั้นจะมีคลื่นลมแรง น้ำทะเลขุ่นมาก บริเวณชายหาดค่อนข้างสกปรก มีเศษขยะที่ถูกพัดมาเกยจำนวนมาก

หาดลานทรายบรรยากาศรอบๆ หาดลานทรายหาดลานทรายหาดลานทรายหาดลานทราย


อ่านต่อรายละเอียด หาดลานทราย
---------------------------------------

วัดสะพานหิน

ตั้งอยู่หลักกิโลเมตรที่ 31-32 ถนนตราด-คลองใหญ่ (ทางหลวงหมายเลข 318) ตามเส้นทางไปคลองใหญ่ มีทางแยกทางซ้ายมือจากถนนเข้าสู่วัด วัดนี้ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด สันนิษฐานว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 100 ปี กลางสระน้ำมีโบสถ์เก่าแก่ และอยู่ห่างวัดประมาณ 1 กิโลเมตร มีสันหินเชื่อมสองฝั่งคลองใช้เป็นทางคมนาคม

บริเวณด้านหน้าของวัดสะพานหินบรรยากาศภายในวัดสะพานหินวัดสะพานหินวัดสะพานหินศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ภายในวัดสะพานหินศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวัดสะพานหิน


อ่านต่อรายละเอียด วัดสะพานหิน
---------------------------------------

ศาลกรมหลวงชุมพร ตราด

ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งทหารเรือไทย พระองค์ท่านเป็นที่เคารพรักของเหล่าทหารเรือ ชาวประมง และปราชาชนทั่วไปโดยเฉพาะชาวชุมพรนั้นกล่าวได้ว่า แทบทุกบ้านจะมีพระรูปของพระองค์ท่านไว้บูชา ด้วยทรงเป็นที่เคารพศรัทธายิ่งจนมีพระสมัญญาว่า "เสด็จเตี่ย" ใกล้กับ บริเวณแหลมศอก จุดเด่น คือ ช่วงที่พระอาทิตย์ตกสวยงามมาก และมีหมู่บ้านชาวประมงที่น่าไปเยือน คือ หมู่บ้านแหลมหิน และหมู่บ้านอ่าวช่อ

บรรยากาศรอบๆ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์บรรยากาศภายในศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์


อ่านต่อรายละเอียด ศาลกรมหลวงชุมพร ตราด
---------------------------------------

แหลมศอก

จากถนนสายตราด แหลมงอบ ไปประมาณ 3 กม. มีถนนเลี้ยวซ้ายไปบริเวณแหลมศอก ระยะทาง 24 กม. แหลมศอกมีหาดทรายที่น่าสนใจ และมีหมู่บ้านชาวประมงที่น่าไปเยือน คือ หมู่บ้านแหลมหิน และหมู่บ้านอ่าวช่อ นอกจากนี้แหลมศอกยังเป็นที่ตั้งของศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งชาวตราดเคารพสักการะโดยทั่วไป

บริเวณรอบๆ แหลมศอกแหลมศอกแหลมศอกบรรยากาศรอบๆ แหลมศอกแหลมศอก


อ่านต่อรายละเอียด แหลมศอก
---------------------------------------

เรสิดังต์กัมปอด

เมือ่เอ่ยถึงตัวเมืองตราด หลายคนคงนึกถึงย่านชุมชนการค้าริม ถนน สุขุมวิท แต่แท้จริงแล้วศูนย์กลางความเจริญของเมืองเคยอยู่ที่ริมคลองบางพระมาก่อน ปัจจุบันยังมีเรือนแถวไม้เก่าแก่นับร้อยคูหาเป็นร่องรอยของความรุ่งเรืองในอดีต ที่น่าแวะไปเดินชมและฟังผู้เฒ่าเล่าถึงเรื่องราวและบรรยากาศเก่า ๆ นอกจากนี้ยังมีเรสิดังต์ กัมปอด ซึ่งเป็นบ่านพักข้าหลวงของฝรั่งอยู่ใกล้กัน สามารถเดินชมต่อเนื่องกันได้  ประวัติ: ย่านริมคลองบางพระเคยเป็นชุมชนการค้าเก่าแก่ของ จ.ตราด เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้าของคนหลายกลุ่ม เพราะทำเลที่ตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำตราด ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมหลัก ส่งที่บ้านบางพระ ขณะเดียวกันพ่อค้าชาวจีนก็จำล่องเรือสำเภา นำสินค้าจำพวกเสื้อผ้าแพรพรรณและเครื่องถ้วยกระเบื้องเข้ามาขาย นอกจากนี้ชาวชองซึ่งเป็นชนพื้นเมืองของตราดก็จะลำเลียงไม้หอมของป่า และสมุนไพรต่าง ๆ มาทางแม่น้ำตราดเพื่อนำมาขายและหาซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นกลับไปยังที่อาศัยในป่าแถบทิวเขาบรรทัด      การค้าริมคลองบางพระเริ่มซบเซาลงหลังจากมีการตัด ถ.สุขุมวิทมาถึง จ. ตราด อีกทั้งมีการสร้างตลาดแห่งใหม่ริมถนนสุขุมวิทเมื่อปี พ.ศ. 2495 ร้านค้าส่วนใหญ่จึงทยอยย้ายออกไปตั้งอยู่ริมถนน ศูนย์กลางความเจริญของจังหวัดก็ผันเปลี่ยนตำแหน่งไป

 


อ่านต่อรายละเอียด เรสิดังต์กัมปอด
---------------------------------------

ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน

ตั้งอยู่ถนนตราด-คลองใหญ่กม.ที่ 48 อำเภอเมือง ในอดีตสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเป็นศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน ช่วยเหลือชาวเขมรอพยพ จนเมื่อชาวเขมรอพยพแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนา ศูนย์นี้จึงปิดไปเมื่อ พ.ศ. 2529 ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทยเจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา จึงได้จัดสร้างศาลาราชการุณย์ เพื่อเป็นพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ พร้อมด้วยโครงการพัฒนาศูนย์สภากาชาดไทยที่บ้านเขาล้าน ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ภายในศาลาราชการุณย์ประกอบไปด้วย รูปปั้นจำลองขนาดเท่าจริงของชาวเขมรอพยพในรูปแบบต่างๆ และนิทรรศการพระราชกรณียกิจ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ส่วนด้านหลังจะเป็นหาดทรายบรรยากาศเงียบสงบ และมีที่พักไว้รองรับสำหรับผู้ที่จะเดินทางมาท่องเที่ยว สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน โทร(039)521621

 


อ่านต่อรายละเอียด ศูนย์สภากาชาดไทยเขาล้าน
---------------------------------------

น้ำตกสะพานหิน

น้ำตกสะพานหิน ตั้งอยู่ที่ บ้านแหลมกลัด ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด เป็นสายน้ำไหลตกจากแผ่นหินเตี้ยๆ ลงมายังน้ำตกชั้งล่าง บริเวณหน้าน้ำตกมีลำธารซึ่งมีโขดหินขนาดใหญ่ สามารถลงเล่นน้ำได้ในบางจุด แต่ถ้าเป็นฤดูฝนน้ำจะแรงมาก

น้ำตกสะพานหินบรรยากาศส่วนหนึ่ง น้ำตกสะพานหิน โดยส่วนนี้จะมีโขดหินค่อนข้างมาก ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำบริเวณรอบๆ น้ำตกสะพานหินน้ำตกสะพานหินน้ำตกสะพานหินน้ำตกสะพานหินน้ำตกสะพานหิน


อ่านต่อรายละเอียด น้ำตกสะพานหิน
---------------------------------------

น้ำตกท่าเส้น

น้ำตกท่าเส้น ตั้งอยู่ บ้านท่าเส้น ต.แหลมกลัด อ.เมืองตราด การเดินทางเข้าไปไม่เกิน 1 กิโลเมตร น้ำตกขนาดเล็กบนยอดเขาบรรทัด มีต้นกำเนิดมาจากน้ำตกสะพานหิน หรืออ่างเก็บน้ำสะพานหิน หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมกลัด ที่ไหลแยกด้านบนเขาบรรทัด และไหลมาลงหมู่ที่ 8 บ้านท่าเส้น ผ่านลำคลองกว้างประมาณ 3 – 5 เมตร ที่ยาวตามคลองประมาณ 10 กิโลเมตร จากน้ำตกถึงทะเล กั้นริมเขตหมู่บ้านต่างๆ ต้องเดินลุยป่าขึ้นไปประมาณ 2 กม. ในฤดูฝนจะมองเห็นได้จากถนนสุขุมวิทที่เรียบชายเขาไป  เป็นน้ำตกสายยาวดิ่งลงมา เมื่อขึ้นไปถึงด้านบน มีที่พักให้นั่งชมวิว เเละทุ่งดอกกระเจียว พร้อมกับสายน้ำเย็นๆ หายเหนื่อยเลย

บริเวณรอบๆ น้ำตกท่าเส้นน้ำตกท่าเส้นน้ำตกท่าเส้นบรรยากาศบรืเวณรอบๆ น้ำตกท่าเส้นน้ำตกท่าเส้น


อ่านต่อรายละเอียด น้ำตกท่าเส้น
---------------------------------------

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด ภายในจัดแสดงนิทรรศการถาวรเกี่ยวกับสภาพธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคนเมืองตราด แบ่งออกเป็นหกโซนด้วยกันคือ

1. มรดกธรรมชาติและวัฒนธรรมแห่งชาติ2. ผู้คนเมืองตราด3. ลำดับทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองตราด4. เหตุการณ์สำคัญในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว5. เหตุการยุทธนาวีเกาะช้าง6. ตลาดเมืองตราด

พิพิธภัณฑสถานเมืองตราดบรรยากาศรอบๆ พิพิธภัณฑสถานเมืองตราดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดอาคารภายในพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดบรรยากาศภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดบรรยากาศภายในอาคารพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราดพิพิธภัณฑสถานเมืองตราด


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑสถานเมืองตราด
---------------------------------------

วัดไผ่ล้อม เมืองตราด

วัดไผ่ล้อม เมืองตราด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ด้านในวัดมีป่าสวนที่จัดเป็นสวนพุทธธรรม เจดีย์พิพิธภัณฑ์สามท่านเจ้าคุณ อยู่ในสวนพุทธธรรมด้านในสุดของวัด เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแปดเหลี่ยม ส่วนปลายยอดของเจดีย์เป็นทรงดอกบัวตูม ประดับด้วยโมเสกเคลือบทองคำจากประเทศอิตาลี ภายในปลียอดบรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุ และพระเครื่องโบราณของวัด

วัดไผ่ล้อมบรรยากาศภายในวัดไผ่ล้อมบรรยากาศภายในวัดไผ่ล้อมบรรยากาศภายในวัดไผ่ล้อมสวนพุทธธรรม พระบุรเขตต์คณาจารย์ ภายในวัดไผ่ล้อมบริเวณรอบๆ สวนพุทธธรรม ภายในวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อมวัดไผ่ล้อม


อ่านต่อรายละเอียด วัดไผ่ล้อม เมืองตราด
---------------------------------------

หาดมุกแก้ว

หาดมุกแก้ว เป็นชายหาดสะอาดบรรยากาศเงียบสงบ ยังเป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศเหมาะแก่การพักผ่อนในบรรยากาศส่วนตัว ชายหาดมุกแก้วเป็นหาดทรายสีน้ำตาลที่ยาวต่อเนื่องกันตลอด เริ่มจากหาดทรายเงินไปจนถึงหาดทรายแก้ว ตลอดชายหาดมีทิวสนและต้นมะพร้าวที่ขนานไปกับชายหาด

บรรยากาศทะเลที่หาดมุกแก้วหาดมุกแก้วบรรยากาศรอบๆ หาดมุกแก้วหาดมุกแก้วหาดมุกแก้ว


อ่านต่อรายละเอียด หาดมุกแก้ว
---------------------------------------

ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ

ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ ลักษณะเป็นเรือนแถวเก่า บริเวณริคลองบางพระยังคงมีเนือนแถวไม้เก่าแก่อยู่นับร้อยคูหา โดยเฉพาะบนสองฝั่ง ถ.หลักเมือง และ ถ.ธนเจริญ แม้ปัจจุบันเรือนไม้เก่าหลายแห่งเปลี่ยนแปลงเ็นตึกสมัยใหม่ บางแห่งดัดแปลงเป็นร้านรวง แต่เค้าโครงเดิมยังคงอยู่ รวมทั้งยังมีร้านค้าเก่าแก่เหลืออยู่บ้าง เช่น คลีนิคโบราณ ร้านขายยาไทย ร้านถ่ายรูปโบราณ โรงพิมพ์เก่า เป็นต้น

บริเวณรอบๆ ชุมชนเก่าริมคลองบางพระบริเวณรอบๆ ชุมชนเก่าริมคลองบางพระชุมชนเก่าริมคลองบางพระ


อ่านต่อรายละเอียด ชุมชนเก่าริมคลองบางพระ
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา