สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
ตาก Tak English Version, Please Click Here !!

ตาก

>

ที่พักตาก

>

แผนที่ตาก

>

ร้านอาหารตาก

>

การเดินทางตาก

>

ประวัติตาก


วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง, ตาก

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง

วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง มีอายุกว่า 147 ปีเป็นวัดที่สำคัญ  วิหารเก่าแก่และโบสถ์สีขาวสร้างแบบเรียบง่าย มีภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารเป็นเรื่องราวของพุทธประวัติ ภายในวัดร่มรื่นด้วยต้นพิกุลขนาดใหญ่ วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เดิมในบริเวณนี้มีสองวัดอยู่ติดกัน คือวัดโบสถ์มณีราษฎร์ และวัดศรีบุญเรือง มีกำแพงกั้นเขตวัดอยู่ด้านหลังโบสถ์วัดโบสถ์มณีราษฎร์ ต่อมาปี พ.ศ. 2456 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เสด็จตรวจการคณะสงฆ์ใน จ.ตาก ได้เสด็จเยี่ยมวัดโบสถ์มณีราษฎร์ พระองค์ทรงปรารภว่า ถ้ารวมวัดศรีบุญเรืองกับวัดโบสถ์มณีราษฎร์เป็นวัดเดียวกัน ให้ชื่อว่า วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง ก็จะเป็นการดียิ่ง หลังจากนั้นจึงมีการรวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกัน และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดโบสถ์มณีศรีบุญเรือง เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2497

---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา