ที่เที่ยว

อำเภอพบพระ, ตาก

เป็นอำเภอที่มีชายแดนติดกับประเทศพม่าตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดตาก การเดินทางไปอำเภอพบพระให้ใช้เส้นทางสายตาก-แม่สอด (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ตรงกม.ที่ 75 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1090 ถึงกม.ที่ 26 เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1206 อีก 13 กม. ถึงอำเภอพบพระรวมระยะทางจากตัวจังหวัด 135 กม. ก่อนที่กรมทางหลวงจะตัดถนนลาดยางสายแม่สอด-พบพระ (ทางหลวงหมายเลข 1206) นั้น การคมนาคมระหว่างสองอำเภอนี้ลำบากมาก เพราะพื้นที่ของอำเภอพบพระเป็นพื้นที่ราบสูงระหว่างภูเขา รับลมมรสุมจากอ่าวเมาะตะมะ ดังนั้น
 พื้นที่นี้จึงมีฝนตกชุกที่สุดในเขตภาคเหนือ ราว 2,300-3,000 มม. เส้นทางการคมนาคมจังมีแต่โคลนตมต้องเดินลุยโคลนกัน ชาวบ้านจึงเรียกว่าขี้เปอะเพอะพะ แปลว่าขี้แต่โคลนเปรอะเลอะเทอะ หมายความว่า ถ้าใครผ่านไปแถวนี้ขาแข้งจะมีแต่ขี้เปอะเพอะพะ จึงเรียกเขตนี้ว่าบ้านเพอะพะ แล้วจึงเปลี่ยนเป็นพบพระ