ที่เที่ยว


View : 22
เพิ่มรูป แก้ไข
เกาะตะรุเตา

เกาะตะรุเตา

นับเป็นเกาะใหญ่ที่สุด คำว่า "ตะรุเตา" นี้ เพี้ยนมาจาก คำว่า "ตะโละเตรา" ในภาษามลายูแปลว่า มีอ่าวมาก เช่น อ่าวตะโละดาบ อ่าวตะโละอุดัง อ่าวหินงาม ฯลฯ ชื่อเหล่านี้มักจะตั้งตามสภาพที่พบเห็นเป็นส่วนใหญ่ เช่น อ่าวหินงาม มีชายหินที่มีความสวยงามตลอดแนว อ่าวตะโละอุดังมีกุ้งทะเลมาก เป็นต้น


ท่าเรือเกาะตะรุเตา

ป้ายอุทยานแห่งชาติตะรุเตา

อุทยานแห่งชาติตะรุเตา

หน้าชายหาด

จุดรอขึ้นเรือ