ที่เที่ยว


View : 12
เพิ่มรูป แก้ไข
แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว

แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว

อยู่ทางปากอ่าวสตูล บริเวณแหลมตันหยงโปและหาดทรายยาวนี้ มีลักษณะเป็นแหลมที่ยื่นล้ำ ไปในทะเลอันดามัน มีหาดทรายยาวสวยงาม ทั่วบริเวณ เต็มไปด้วยมะพร้าวนับพันต้น และหมู่บ้านชาวประมงที่อาศัยอยู่ การเดินทางสามารถเดินทางจากตัวเมืองสตูลไปยังท่าเรือเจ๊ะบิลัง เป็นระยะทางประมาณ 8 กม. และจะมีทางแยกซ้ายไปยังบ้านตันหยงโปอีกประมาณ 15 กม.

 
แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว 

แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว

แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว

แหลมตันหยงโป และ หาดทรายยาว