ที่เที่ยว


View : 1
เพิ่มรูป แก้ไข
วัดชนาธิปเฉลิม

วัดชนาธิปเฉลิม

วัดชนาธิปเฉลิม มีบันไดสองข้าง ด้านหน้าพระอุโบถสเป็นระเบียง เสาบานหน้าต่างแกะสลักเป็นรูปเครือเถา วัดแห่งนี้ จึงเป็นวัดที่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดสตูล ร่วมกับ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดสตูล โรงเรียนสตูลวิทยา ประกาศเป็นเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
วัดชนาธิปเฉลิม

วัดชนาธิปเฉลิม

วัดชนาธิปเฉลิม