ที่เที่ยว


View : 31
เพิ่มรูป แก้ไข
เขาโต๊ะหยงกง

เขาโต๊ะหยงกง

ตั้งอยู่ใกล้ศาลากลางจังหวัด เป็นภูเขาขนาดเล็ก มีหน้าผา ถ้ำและศาลเจ้าแขก มีคนไปกราบไหว้กันมาก เนื่องจากเป็นศาลเจ้าแขกจึงมีข้อห้ามนำหมูไปเซ่นไหว้

 
เขาโต๊ะหยงกง

โต๊ะยะกง

เขาโต๊ะยะกง

เขาโต๊ะยะกง