ที่เที่ยว


View : 16
เพิ่มรูป แก้ไข
สวนสาธารณะเขาพญาวัง

สวนสาธารณะเขาพญาวัง

กลางเมืองสตูลด้านปลายถนนคูหาประเวศน์ริมคลองมำบัง มีเขาหินปูนขนาดเล็กสูงประมาณ 30 เมตร ซึ่งเทศบาลเมืองสตูลได้จัดทำเป็นสวนสาธารณะ "โต๊ะพญาวัง หรือ เขาพญาวัง" เป็นที่พักผ่อนและ ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในเมือง จากปากทางเข้าไปประมาณ 700 เมตร

 
สวนสาธารณะเขาพญาวังสวนสาธารณะเขาพญาวัง

ถนนสวนสาธารณะให้อาหารลิง