ที่เที่ยว


View : 3
เพิ่มรูป แก้ไข

น้ำตกปาหนัน

อยู่เขตตำบลทุ่งนุ้ย อำเภอควนกงหลง น้ำตกแห่งนี้มีทั้งหมด 10 ชั้น รอบบริเวณเป็นป่าไม้ร่มรื่น