ที่เที่ยว


View : 0
เพิ่มรูป แก้ไข

วัดสูง

วัดสูง เป็นที่เก็บรักษาเสาไม้ตะเคียนที่มาของตำนานเสาร้องไห้ วิหารภายในวัดประดิษฐานพระศรีพุทธมงคลมุนี พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา สร้างด้วยศิลาแลง