สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
สระบุรี ... รีวิว ไร่กุสุมารีสอร์ท รีวิวโรงแรมสระบุรี ....

สระบุรี

>

ที่พักสระบุรี

>

แผนที่สระบุรี

>

ร้านอาหารสระบุรี

>

การเดินทางสระบุรี

>

ประวัติสระบุรี


อำเภอเสาไห้, สระบุรี
 


เสาร้องไห้

ตั้งอยู่ในศาลเจ้าแม่นางตะเคียนทอง ณ วัดสูง ตำบลเสาไห้ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสาไห้ประมาณ 500 เมตร เป็นเสาไม้ตะเคียนขนาดใหญ่ โดยถือกันว่าเป็นเจ้าแม่ เพราะสิ่งของที่นำไปบูชาล้วนเป็นของสตรีทั้งสิ้น มีตำนานเล่ากันว่า เมื่อครั้งสร้างกรุงเทพฯ เป็นราชธานี ได้มีการเกณฑ์เสาจากหัวเมืองต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกเสาที่มีลักษณะงดงาม เพื่อจัดเป็นเสาเอก ทางเมืองสระบุรีได้จัดส่งเสาต้นหนึ่งที่มีลักษณะงดงามมากล่องลงมาตามลำน้ำป่าสัก แต่มาถึงกรุงเทพฯ ช้าไปเล็กน้อย และได้มีการคัดเลือกเสาเอกไปก่อนแล้ว จึงได้เป็นเสารอง ซึ่งถ้าเสาต้นนี้มาทันเวลาก็ต้องได้เป็นเสาเอกอย่างแน่นอน เพราะมีลักษณะใหญ่ และสวยงามมาก เสาต้นนี้จึงเกิดความเสียใจลอยกลับทวนน้ำขึ้นมาจมลง ณ ตำบลแห่งนี้ พอตกเวลากลางคืนชาวบ้านมักได้ยินเสียงร้องไห้ จึงได้ให้ชื่อตำบลแห่งนี้ว่า ตำบลเสาร้องไห้ และได้กลายเป็น "อำเภอเสาไห้" ในปัจจุบัน


อ่านต่อรายละเอียด เสาร้องไห้
---------------------------------------

วัดเขาแก้ววรวิหาร

ตั้งอยู่ที่ตำบลต้นตาล ทางฝั่งขวาของแม่น้ำป่าสัก ในสมัยที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จประพาสหัวเมือง เมื่อถึงอำเภอเสาไห้ได้โปรดฯให้สร้างพลับพลาที่ประทับ บริเวณท่าหินลาด หน้าวัดเขาแก้ว ซึ่งเป็นสถานที่สวยงาม เงียบสงบ รวมทั้งโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะปฏิสังขรณ์วัดแห่งนี้ และสถาปนาเป็นพระอารามหลวง

มีคำเล่าลือกันว่าในวันดีคืนดีจะเห็นดวงแก้วสุกสว่างเหนือวิหารวัดเขาแก้วอยู่เสมอ ถือว่าเป็นการแสดงปาฏิหาริย์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บรรจุในองค์พระเจดีย์ วัดเขาแก้ววรวิหาร


อ่านต่อรายละเอียด วัดเขาแก้ววรวิหาร
---------------------------------------

วัดสมุทรประดิษฐาราม

ตั้งอยู่ที่ตำบลสวนดอกไม้ เป็นพระอารามหลวงที่มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถสวยงามมาก และในระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ของทุกปีจะมีการแข่งขันเรือยาวประเพณีที่วัดแห่งนี้


อ่านต่อรายละเอียด วัดสมุทรประดิษฐาราม
---------------------------------------

บึงวัดเพชร

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านยาง เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติ อีกแห่งหนึ่งซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม มีเนื้อที่ประมาณ 53 ไร่


อ่านต่อรายละเอียด บึงวัดเพชร
---------------------------------------

บึงโง้ง

อยู่ที่ตำบลเมืองเก่า เป็นแหล่งน้ำทางธรรมชาติมีเนื้อที่ประมาณ 90 ไร่ สามารถเก็บกักน้ำได้ตลอดทั้งปี และมีทัศนียภาพสวยงาม


อ่านต่อรายละเอียด บึงโง้ง
---------------------------------------

วัดสูง

วัดสูง เป็นที่เก็บรักษาเสาไม้ตะเคียนที่มาของตำนานเสาร้องไห้ วิหารภายในวัดประดิษฐานพระศรีพุทธมงคลมุนี พระพุทธรูปเก่าแก่ปางมารวิชัย ศิลปะสมัยอยุธยา สร้างด้วยศิลาแลง


อ่านต่อรายละเอียด วัดสูง
---------------------------------------

วัดจันทบุรี

วัดจันทบุรี   เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาวไทยยวนเสาไห้ ภายในวัดมีโบสถ์หลังเก่าแก่ ที่แม้จะอยู่ในสภาพทรุดโทรม แต่บนผนังภายในก็มีภาพจิตรกรรมสมัยรัชกาลที่ 4 ที่น่าสนใจ ที่ผนังทั้งสี่ด้านมีภาพจิตรกรรม ซึ่งบางลักษณะเป็นแบบแผนที่นิยมเขียนกันสมัยรัชกาลที่ 4 เช่น เขียนเป็นผ้าม่านแหวกที่ผนังด้านหลังพระประธาน และเขียนโดยมีระยะใกล้ไกล หรือ เขียนฉากหลังด้วยสีน้ำเงินเข้ม เรื่องราวในภาพเป็นเรื่องเกี่ยวกับทศชาติชาดก และภาพพระพุทธเจ้าทรงแสดงเทศนาแก่บุคคลต่างๆ รายละเอียดของภาพสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและอาคารบ้านเรือนของชาวไทยยวน


อ่านต่อรายละเอียด วัดจันทบุรี
---------------------------------------

วัดพระเยาว์

วัดพระเยาว์ เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของชาวไทยยวนใน อ.เสาไห้ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปทองคำสมัยอยุธยา ซึ่งมีผู้ศรัทธามากราบไหว้อย่างสม่ำเสมอ ที่วัดพระเยาว์ มีศิลปกรรมหลายอย่างที่สะท้อนถึงความเป็นไทยยวนเชื้อสายล้านนา


อ่านต่อรายละเอียด วัดพระเยาว์
---------------------------------------

วัดบ้านยาง

วัดบ้านยาง  ในบริเวณวัดมีเจดีย์ขนาดย่อมหลายองค์ ลักษณะคล้ายเจดีย์ล้านนาที่พบในวัดหลายแห่งของ อ.เสาไห้ นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมในโบสถ์อิทธิพลศิลปะสกุลช่างสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ อยู่ภายในโบสถ์ ลักษณะแตกต่างไปจากที่พบตามวัดทั่วไป เช่น ที่ผนังระหว่างหน้าต่างด้านทิศเหนือเขียนเรื่อง ธรรมาธรรมะสงคราม ตามแบบภาพฝีพระหัตถ์ของสมเด็จฯ กรมพระยานริศฯ โดยมีคำบรรยายซึ่งคัดลอกจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 6 ด้านทิศใต้


อ่านต่อรายละเอียด วัดบ้านยาง
---------------------------------------

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน

หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน  เป็นเรือนไทยใต้ถุนสูง อายุประมาณ 80-100 ปี อยู่ริมแม่น้ำป่าสัก รอบบริเวณร่มรื่นด้วยเงาไม้ ทั้งดอกไม้ไทยก็ส่งกลิ่นหอมอวลชื่นใจ ภายในหอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ เรือประเภทต่างๆ ที่เคยใช้ในลุ่มน้ำป่าสัก เช่น เรือมาด เรืออีแปะ เรือพายม้า เป็นต้น เหมาะสำหรับผู้สนใจด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น หากต้องการเข้าชม ต้องติดต่อล่วงหน้า อาจารย์จะนำชมสิ่งของต่างๆ พร้อมบรรยายให้ความรู้เรื่องชุมชนชาวไทย


อ่านต่อรายละเอียด หอวัฒนธรรมพื้นบ้านไทยยวน
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา