ที่เที่ยว

ถ้ำพระธาตุ, สระบุรี

อยู่ห่างจากวัดพระพุทธบาทไปทางทิศใต้ ประมาณ 8 กม. ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงประมาณ 100 เมตร เป็นถ้ำที่สวยงาม และภายในมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่