ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์บ้านไร่กาแฟ, สระบุรี

อาคารพิพิธภัณฑ์กำเนิดตำนานบ้านใร่กาแฟ คือสถานที่แสดงความเป็นมาของการเกิดตำนานบ้านใร่กาแฟ รวบรวมอุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องกับการเกิดบ้านใร่กาแฟในยุคแรก (ปลายปี ๒๕๔๐) เช่นของประดับร้าน แก้วรุ่นแรก เสื้อบุคลากรคนแรกฯ
 ข้อมูลและรูปภาพจากwww.banriecoffee.com