ที่เที่ยว

ถ้ำศรีวิไล, สระบุรี

ตั้งอยู่บริเวณวัดถ้ำศรีวิไล ตำบลหน้าพระลาน ห่างจากตัวเมือง ประมาณ 22 กม. ภายในถ้ำมีพระพุทธเนาวรัตน์ ศิลปะสมัยเชียงแสน มีหินงอก หินย้อย ที่สวยงาม นอกจากนั้นยังสามารถเที่ยวชมวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติ มองเห็นภูเขาสลับซับซ้อนสวยงาม


ถ้ำศรีวิไล  สระบุรี 

พระประทานในถ้ำศรีวิไล

ถ้ำศรีวิไล  สระบุรี 

บรรไดทางเดินขึ้น

ถ้ำศรีวิไล