ที่เที่ยว


View : 8
เพิ่มรูป แก้ไข

อนุสรณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 (เขาแดง)

ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาสามหลั่น มีอาณาเขตติดต่อกับวัดพระพุทธฉายด้านทิศใต้ มีร่องรอยของ หลุมระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ทหารญี่ปุ่นได้มาทิ้งไว้