ที่เที่ยว


View : 4
เพิ่มรูป แก้ไข

น้ำตกภูเกาะ

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพราน ห่างจากที่ว่าการอำเภอมวกเหล็กประมาณ 28 กม. เป็นน้ำตกที่สวยงาม เหมาะสำหรับการพักผ่อน