ที่เที่ยว


View : 2
เพิ่มรูป แก้ไข

น้ำตกปรีชาสุขสันต์

น้ำตกปรีชาสุขสันต์ น้ำตกอยู่ในอุทยานแห่งชาติภุพาน สายน้ำไหลมาจากเทือกเขาภูพาน น้ำตกจะมีลักษณะเป็นธารน้ำไหลไปตามลานหินลาดเอียงเป็นทางยาวราวๆ 15 ม. เปรียบเสมือยกระดานลื่นธรรมชาติ