ที่เที่ยว


View : 1
เพิ่มรูป แก้ไข

น้ำตกคำหอม

น้ำตกคำหอมเเป็นน้ำตกที่สวยงามมากเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว เเพราะเดินทางเข้าภึงน้ำตกได้สะดวกสบาย น้ำตกคำหอมเกิดจากป่าบนเทือกเข้าภูพานเป็นน้ำตกในลำธารหินทรายไหลลดหลั่นลงมา และแผ่ออกไปตามลานหินเป็นบริเวณกว้าง