ที่เที่ยว

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน, ราชบุรี

เป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี องค์อัครราชูปภัมภก พิพิธภัณฑ์อยู่ห่างจากตัวอำเภอโพธารามประมาณ 10 กม. เป็นที่เก็บรักษาหนังใหญ่ 313 ตัว ซึ่งยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ทางวัดได้จัดแสดงหนังใหญ่ทุกๆ วันเสาร์ เวลา 10.00 น. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ พระอนุชิต วชิรวุฑโฒ วัดขนอน โทร (032) 233386

 
ด้านหน้า พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดนอน

ด้านหน้าเป็นระเบียงยื่น

ลานแสดงหนังกลางแปลง

หนังใหญ่

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน ราชบุรี 

พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดขนอน