ที่เที่ยว

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง, ราชบุรี

อยู่ในบริเวณกรมการทหารช่างราชบุรี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 600 เมตร เป็นหลักเมืองเก่า ที่สร้างในสมัยพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 

 

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง