สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
ปราจีนบุรี แนะนำที่พัก โรงแรม ทวาราวดี ......

ปราจีนบุรี

>

ที่พักปราจีนบุรี

>

แผนที่ปราจีนบุรี

>

ร้านอาหารปราจีนบุรี

>

การเดินทางปราจีนบุรี

>

ประวัติปราจีนบุรี


  อำเภอเมืองปราจีนบุรี, ปราจีนบุรี


ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์

อยู่ภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ ห่างจากตัวเมืองประมาณ 2 กม. เป็นตึกที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2452 เพื่อถวายเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จประพาสมณฑลปราจีน มีลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นตึกสองชั้นแบบยุโรป สมัยเรอเนสซองส์ มีมุขด้านหน้า ตรงกลางเป็นโดม ผนังด้านนอกมีลายปูนปั้นลายพฤกษาประดับซุ้มประตูและหน้าต่าง

ภายในตกแต่งแบบยุโรป กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแล้ว และมีโครงการจัดทำเป็น พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร์ โดยจะเป็นศูนย์การรวบรวม อนุรักษ์ตำราไทย สมุนไพรไทย การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านของจังหวัดปราจีนบุรี อีกทั้งยังเป็นแหล่งการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรและการแพทย์ของท้องถิ่น

 


อ่านต่อรายละเอียด ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์
---------------------------------------

ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกง ถนนปราจีนอนุสรณ์ ข้างหอประชุมอำเภอเมือง สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เดิมเป็นอาคารในโรงจักรถลงทอง จัดสร้างโดย พระปรีชากลกาล (สำอาง อมาตยกุล) มีสถาปัตยกรรมผสมระหว่างศิลปกรรมไทยกับแบบตะวันตก ทางกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน กับได้ทำการบูรณะซ่อมแซม และจัดทำเป็นศูนย์ วัฒนธรรม เพื่อเป็นที่รวบรวมเอกสาร วัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม ของชาวบ้านในท้องถิ่น

นอกจากนี้ จังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์ให้ข่าวสารด้าน การท่องเที่ยว ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งนี้ เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดปราจีนบุรี และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

 


อ่านต่อรายละเอียด ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี
---------------------------------------

วัดแก้วพิจิตร

ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของแม่น้ำบางปะกงเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีห่างจากตัวเมืองไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 2 กิโลเมตร  เป็นวัดเก่าแก่สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2422 โดยนางประมูลโภคา (แก้ว ประสังศิต) ภรรยาของขุนประมูลภักดี    ต่อมาในปี พ.ศ. 2461 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้สร้าง พระอุโบสถ    เพิ่มเติม มีลักษณะทาง สถาปัตยกรรมภายนอก และการตกแต่งภายในอาคาร  ผสมผสานระหว่างศิลปะไทย จีน ยุโรป และ เขมร  อาคาร ที่สำคัญภายในวัด  ได้แก่ พระอุโบสถ ที่ฝาผนังด้านนอกมีภาพปูนปั้นตัวละคร   ในเรื่องรามเกียรติ์ มีเสาแบบกรีก ด้านนอกหัวเสาเป็นแบบโครินเธียล

 


อ่านต่อรายละเอียด วัดแก้วพิจิตร
---------------------------------------

น้ำตกเหวนรก

อยู่บนเส้นทางสายปราจีนบุรี-เขาใหญ่ เป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่มีความสวยงามความสูง 80 เมตร หน้าผาสูงชัน น้ำไหลแรง การเดินทางจากตัวเมืองปราจีนบุรี ใช้เส้นทางสาย 3077 ไปเป็นระยะทางประมาณ 40 กม. จะมีทางแยกขวาเข้าไปตัวน้ำตก การเดินทางไปชมน้ำตกนั้น ต้องเดินเท้า ทางค่อนข้างลำบาก ระยะทางประมาณ 13 กม.


อ่านต่อรายละเอียด น้ำตกเหวนรก
---------------------------------------

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ประดิษฐานอยู่ ณ สี่แยกเนินหอม ปากทางแยกเข้าสู่ตัวเมืองปราจีนบุรีใกล้กับค่ายจักรพงษ์ ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชตั้งอยู่ที่สี่แยกนี้ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในท่าประทับยืนอยู่ภายใน เหตุที่สร้างศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทั้งนี้เนื่องจากพระองค์ได้เคย เสด็จกรีฑาทัพจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปปราบนักพระสัฏฐาแห่งเมืองละแวก ภายหลังจับตัวได้ และได้ทำ พิธีปฐมกรรม ระหว่างการเดินทางทัพได้หยุดพักที่เขตจังหวัดปราจีนบุรี ประชาชนชาวจังหวัด ปราจีนบุรีและผู้เยี่ยมเยียนนิยมมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคล การเดินทางจากจังหวัดนครนายก ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 33 ถึงบริเวณหลักกม.ที่ 158 ที่เรียกว่า สี่แยกเนินหอม

 


อ่านต่อรายละเอียด ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
---------------------------------------

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี

ตั้งอยู่ด้านหลังของศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ห่างจากศาลากลางประมาณ 200 เมตร เปิดเป็นทางการ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2528 ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของโบราณวัตถุในเขต 7 จังหวัดภาคตะวันออกคือ ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา ชลบุรี จันทบุรี ตราด และระยองภายในมีการจัดแสดงโบราณวัตถุสำคัญ ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากเมืองโบราณสมัยทวารวดี ที่ชาวบ้านเรียกว่า เมืองศรีมโหสถ ดงศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี อาทิ พระพุทธรูป เทวรูป ทับหลัง เครื่องใช้สำริด เป็นต้น และจัดแสดงศิลปะในประเทศไทยสมัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการศึกษา เปรียบเทียบ รวมทั้งเครื่องถ้วยสังคโลกที่พบใต้ทะเลจากบริเวณเกาะคราม จังหวัดชลบุรีนอกจากนั้น ยังจัดสถานที่ส่วนหนึ่งสำหรับนิทรรศการชั่วคราวในโอกาสต่างๆ ด้วย เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าธรรมเนียมเข้าชม คนไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.(037) 211586

 


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติปราจีนบุรี
---------------------------------------

วัดโบสถ์

อยู่ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองปราจีนบุรี การเดินทางจากถนนเทศบาลดำริถึงสี่แยกถนนสุวินทวงศ์ ทางหลวงหมายเลข 319 ตรงไปตามทางหลวงหมายเลข 3071 ระยะทางประมาณ 4 กม. วัดโบสถ์ตั้งอยู่ริมฝั่งของแม่น้ำบางปะกง ภายในวัดมีพระพุทธรูป 3 องค์ ประดิษฐานเรียงรายไปตาม ริมแม่น้ำ คือ พระพุทธรูปปางลีลา พระนามว่า "พระสิริมงคลนิมิต" พระพุทธรูปปางประทับนั่ง ท้องพระบาท พระนามว่า "พระสรรพสิทธินาวา" พระพุทธรูปปางประทับนอน พระนามว่า "พระมหาชินไสยาสน์" ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นเงียบสงบ

 


อ่านต่อรายละเอียด วัดโบสถ์
---------------------------------------

สวนนกวัดสันทรีย์

ตั้งอยู่ที่ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมืองปราจีนบุรี เข้าทางเดียวกับวัดโบสถ์แต่มีทางแยกขวามือ ระยะทาง จากตัวเมืองประมาณ 18 กม. เป็นที่ชุมนุมของนกนานาชนิด เช่น นกแขวก นกกาน้ำ นกกระยาง จำนวนนับหมื่นจะมาชุมนุมกันทุกปี ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนเมษายน เหมาะสำหรับนักดูนก และผู้สนใจธรรมชาติวิทยา

 


อ่านต่อรายละเอียด สวนนกวัดสันทรีย์
---------------------------------------

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปราจีนบุรี

อยู่ที่สี่แยกเนินหอม เส้นทางขึ้นเขาใหญ่ ห่างจากศาลสมเด็จพระนเรศวรประมาณ 3 กม. ศูนย์นี้นอกจากจะมีผลไม้ของชาวสวนปราจีนจำหน่ายทุกฤดูกาลแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ เช่น ไม้กวาด เสื่อ เครื่องจักสาน และผลิตผลในจังหวัดจำหน่ายอีกด้วย

 


อ่านต่อรายละเอียด ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ปราจีนบุรี
---------------------------------------

น้ำตกห้วยเกษียร

ปากทางแยกเข้าน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่หมู่บ้านขอนขวาง ตำบลดงขี้เหล็ก อำเภอเมือง ซึ่งอยู่ตรงหลัก กม.ที่ 166 หรือห่างจากตัวเมืองปราจีนบุรี 15 กม. แยกซ้ายมือเข้าสู่น้ำตกอีก 4 กม. บริเวณน้ำตกเป็นป่าเขางดงามมาก

 


อ่านต่อรายละเอียด น้ำตกห้วยเกษียร
---------------------------------------

น้ำตกเขาอีโต้ และอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์

ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพระ อำเภอเมืองปราจีนบุรี อยู่ทางทิศเหนือของตัวเมือง จากตัวเมืองเดินทางถึงสี่แยกเนินหอมเลี้ยวขวาไปตามทางหลวงหมายเลข 33 ระยะทางประมาณ 3 กม. จะมีทางแยกซ้ายมือระหว่างหลักกม.ที่ 160-161 เข้าไปอีกประมาณ 2 กม. น้ำตกเขาอีโต้เป็นธารน้ำไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่ลดหลั่นเป็นชั้นๆ ความสูงไม่มากนัก สภาพบริเวณ โดยรอบเป็นป่าโปร่ง มีน้ำมากเฉพาะในฤดูฝน และก่อนถึงตัวน้ำตกประมาณ 400 เมตร หรือเหนือธารน้ำมีอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์หรืออ่างเขาอีโต้ จากอ่างเก็บน้ำจะมีถนนขึ้นไปจนถึงยอดเขา เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบ ระยะทางประมาณ 11 กม. และช่วงกม.ที่ 6 จะมีเนินมหัศจรรย์ คือถ้าจอดรถแล้วเข้าเกียร์ว่างไว้รถจะไหลขึ้นเนินได้ซึ่งเกิดจากภาพลวงตาจากภูมิประเทศโดยรอบ

 


อ่านต่อรายละเอียด น้ำตกเขาอีโต้ และอ่างเก็บน้ำจักรพงษ์
---------------------------------------

น้ำตกธารรัตนา

ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม ระยะทางประมาณ 100 เมตร จากถนนสายเนินหอม-เขาใหญ่ ห่างจาก ที่ว่าการอำเภอเมืองปราจีนบุรีประมาณ 25 กม. มีสภาพเป็นแก่งน้ำไหล ตามหุบเขา ของเทือกเขาใหญ่มีน้ำมากในฤดูฝน

 


อ่านต่อรายละเอียด น้ำตกธารรัตนา
---------------------------------------

สวนพันธุ์ไผ่

ตั้งอยู่ที่ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จากทางหลวงหมายเลข 33 เลี้ยวซ้ายที่สี่แยกเนินหอม ไปตามทางหลวงหมายเลข 3077 ซึ่งเป็นถนนไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทางประมาณ 11 กม. หรือห่างจากตัวเมืองประมาณ 20 กม. มีเนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์ไผ่ นานาชนิดเพื่อการศึกษาและขยายพันธุ์ ภายในบริเวณสวนพันธุ์ไผ่มีบ้านพักรับรอง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก ศาลาพักผ่อน มีทิวทัศน์ที่งดงาม สามารถมองเห็นทิวเขาใหญ่ได้อย่างชัดเจน เหมาะเป็นสถานที่ ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรายทางได้อย่างดี

 


อ่านต่อรายละเอียด สวนพันธุ์ไผ่
---------------------------------------

สถานีรถไฟปราจีนบุรี

สถานีรถไฟปราจีนบุรี เป็นสถานที่รองรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใน อำเภอ ต่างๆ ที่อยู่ใน จังหวัด ปราจีนบุรี ไม่ว่าจะเป็น อำเภอ กบินบุรี เที่ยวอุทยานแห่งชาติเฉลิมราชย์ อำเภอ ศรีมโหสถ เที่ยวชมโบราณสถาน เมืองโบราณ และวัดต่างๆ และอีกหลายๆอำเภอ มีป้ายตารางการเดินรถ บอกเวลาให้ทราบ


อ่านต่อรายละเอียด สถานีรถไฟปราจีนบุรี
---------------------------------------

สถานีรถไฟปราจีนบุรี

สถานีรถไฟปราจีนบุรี เป็นสถานที่เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวใน อ. ต่างๆ ที่อยู่ใน จ.ปราจีนบุรี


อ่านต่อรายละเอียด สถานีรถไฟปราจีนบุรี
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา