สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
พิษณุโลก Pitsanulok English Version, Please Click Here !!

พิษณุโลก

>

ที่พักพิษณุโลก

>

แผนที่พิษณุโลก

>

ร้านอาหารพิษณุโลก

>

การเดินทางพิษณุโลก

>

ประวัติพิษณุโลก


พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3, พิษณุโลก

พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3

พิพิธภัณฑ์ทหาร ทภ.๓ : เมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑ พล.ท.จิรเดช คชรัตน์ มทภ.๓ มีดำริให้จัดสร้าง พิพิธภัณฑ์ทหาร ทภ.๓ แห่งใหม่ เพื่อเป็นแหล่งร่วมรวมประวัติศาสตร์ ทภ.๓ ซึ่งได้ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนานกว่าศตวรรษ เพื่อให้ทหารและบุคคลทั่วไปเยี่ยมชม และศึกษาหาความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์การทหาร รวมทั้งพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวีรมหากษัตริย์ไทยที่ทรงเป็นนักรบที่กล้าหาญเด็ดเดี่ยว ผู้ทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย มิให้ตกอยู่ในอำนาจของอริราชศัตรู เพื่อส่งเสริมให้อนุชนรุ่นหลังได้เกิดความภาคภูมิใจ ความรัก หวงแหน เอกราชของประเทศชาติได้ช่วนกันปกป้องให้ประเทศไทยคงอยู่ตราบชั่วนิรันด


บริเวณทางเข้าพิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ ๓

อุปกรณ์ประจำตัวของทหาร

พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ ๓

บรรยากาศรอบๆ พิพิธภัณฑ์ทหารกองทัพภาคที่ ๓

พิพิธภัณฑ์ ทหารกองทัพภาคที่ 3
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา