ที่เที่ยว

พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน) วัดเทวปราสาท , พิจิตร

พระพุทธเกตุมงคล หรือหลวงพ่อโตตะพานหิน เป็นพระพุทธรูป หลวงพ่อโต ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง ณ วัดเทวประสาท ตำบลห้อยเกตุ อำเภอ ตะพานหิน สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๓ มีขนาดใหญ่ที่สุด ในจังหวัดพิจิตร หน้าตักกว้าง ๒๐ เมตร สูง ๒๔ เมตร ได้รับพระราชทานนาม จากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวว่า "พระพุทธเกตุมงคล"


พระพุทธเกตุมงคล มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพิจิตร

วัดเทวปราสาท

พระพุทธเกตุมงคล (หลวงพ่อโตตะพานหิน) วัดเทวปราสาท