ที่เที่ยว


View : 4
เพิ่มรูป แก้ไข
วัดงิ้วราย

วัดงิ้วราย

วัดตะพานหิน สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2445 เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพุทธพิชัย ปรางมารวิชัย พระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ ภายในวัดมีศาสนาสถาน โบสถ์ ศาลาการเปรียญ กุฏิสงฆ์ วิหารหลวงพ่อพุทธพิชัย ศาลาธรรมสังเวช เมรุ จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519


สะพานหน้าวัดงิ้วราย จังหวัดพิจิตร

คลองด้านหน้า