สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
เพชรบูรณ์ Petchbun English Version, Please Click Here !!

เพชรบูรณ์

>

ที่พักเพชรบูรณ์

>

แผนที่เพชรบูรณ์

>

ร้านอาหารเพชรบูรณ์

>

การเดินทางเพชรบูรณ์

>

ประวัติเพชรบูรณ์


พุทธอุทยานเพชบุระ, เพชรบูรณ์

พุทธอุทยานเพชบุระ

พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ฯ เป็น “มหาพุทธานุสรณ์ บนแผ่นดินเพชรบูรณ์” อัน งดงาม ยิ่งใหญ่ มั่นคงถาวร วัฒนาสถาพรและเป็นมงคลแก่บ้านเมืองและผู้มีส่วนร่วมทุกคน อีกทั้ง ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และเป็นจุดรวมใจของคนเพชรบูรณ์ทั้งปวง


พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ 

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุธยานเพชรบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ 

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ

พุทธอุทยานเพชบุระ
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา