ที่เที่ยว


View : 12
เพิ่มรูป แก้ไข
วัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุจอมทอง ตั้งอยู่บนดอยจอมทอง ตรงข้ามวัดศรีโคมคำ (วัดพระเจ้าตนหลวง) เป็นปูชนียสถานโบราณคู่เมืองพะเยา มีถนนขึ้นไปถึงเจดีย์พระธาตุจอมทองบริเวณโดยรอบเป็นป่าไม้ เป็นสวนรุกขชาติสามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวเมืองพะเยาและกว๊านพะเยาได้อย่างชัดเจน


วัดพระธาตุจอมทอง

บริเวณภายในพระอุโบสถวัดพระธาตุจอมทอง

วัดพระธาตุจอมทอง

ที่เที่ยวแนะนำ