ที่เที่ยว

วัดบุญเกิด, พะเยา

วัดบุญเกิด เป็นวัดสำคัญของ อำเภอ ดอกคำใต้ ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเป็นจำนวนมากที่ถือเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ โดยมีพระพุทธชินราช ขนาดหน้าตักกว้าง 1.5 เมตร นามว่าพระตัณหังกร เป็นพระประธาน รายล้อมไปด้วยพระพุทธรูปปางต่างๆอีก 27 องค์ บนฐานสูงลดหลั่นกันไป รวมทั้งหมดจึงเป็นจำนวน 28 องค์ อันหมายถึงพระพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นบนโลกนี้มาแล้วหลายกัปกัลย์ และได้มีการค้นพบพระบรมสารีริกธาตุภายในพระโมลีของพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งในจำนวน 28 องค์

ที่เที่ยวแนะนำ