ที่เที่ยว


View : 2
เพิ่มรูป แก้ไข

น้ำตกจำปาทอง

น้ำตกจำปาทอง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ท่ามกลางป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีน้ำตลอดทั้งปี สายน้ำไหลลดหลั่นลงมาหกชั้น ส่วนชั้นที่สวยที่สุดคือชั้นที่ 2 และ 3 บริเวณน้ำตกมีแอ่งน้ำให้ลงเล่นน้ำหลายแห่ง

ที่เที่ยวแนะนำ