สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
พังงา ...แนะนำท่องเที่ยว เกาะยาว...

พังงา

>

ที่พักพังงา

>

แผนที่พังงา

>

ร้านอาหารพังงา

>

การเดินทางพังงา

>

ประวัติพังงา


อำเภอคุระบุรี, พังงา
 


หมู่เกาะสุรินทร์3 วัน 2 คืน

เกาะสิมิลัน เกาะสุรินทร์ SML.003

(แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน)

วันแรกของการเดินทาง *** ทับละมุ – เกาะสิมิลัน – เกาะเมี่ยง ***

08.30 น.  คณะพร้อมที่ท่าเรือทับละมุอ.ท้ายเหมืองเจ้าหน้าที่พระนางทัวร์รอรับท่าน และคณะนำท่านลงเรือใหญ่

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (ท่องทะเลอันดามัน สู่หมู่เกาะสิมิลัน สวรรค์ของนักเดินทาง1) บนเรือ เหนือผืนน้ำสีไพลิน ถึงหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะแปด)

14.00 น.  นำท่านขึ้น บนหินรูปเรือใบ ชมทัศนียภาพพื้นน้ำที่ใสดั่งมรกต สัมผัสหาดทรายขาวนุ่ม อ่าวเกือก เล่นน้ำ พักผ่อนบนชายหาดขาวนุ่ม เพลิดเพลินกับการ ดำน้ำชมปะการัง

16.30 น.  เกาะเมี่ยง (เกาะสี่) พักเต้นท์ริมหาด เปลี่ยนชุดว่ายน้ำ ลงเล่นน้ำ ดำดูปะการัง    

18.30 น.  บริการอาหารเย็น (2) ก่อนเชิญท่านพักผ่อน ในบรรยากาศชาวเกาะ

วันที่สองของการเดินทาง *** เกาะสิมิลัน – เกาะสุรินทร์เหนือ - ใต้ ***

07.00 น.  รับอรุณวันใหม่ด้วยกาแฟ อาหารเช้า (3) ก่อนเตรียมสัมภาระขึ้นเรือลำใหญ่

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (4) เดินทางผ่านเกาะตาชัย (เกาะบัว) สู่หมู่เกาะสุรินทร์

14.30 น.  เกาะสุรินทร์เหนือ เปลี่ยนชุดเล่นน้ำ ดำดูปะการัง สัมผัสสรรพชีวิต ใต้ทะเลที่งดงาม

18.30 น.  เกาะสุรินทร์ใต้ กางเต้นท์แรมคืน บริการเย็น (5) พักผ่อนอิสระ ราตรีสวัสดิ์

วันที่สามของการเดินทาง *** เกาะสุรินทร์ – ทับละมุ ***

07.30 น.  บริการอาหารเช้า(6) เตรียมสัมภาระส่วนตัวขึ้นเรือลำใหญ่ อำลาหมู่เกาะสุรินทร์ กลับสู่ฝั่ง ที่ท่าเรือทับละมุ ระหว่างทางหากคุณโชคดีอาจได้ทักทายฝูงปลาโลมา

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน (7) ก่อนขึ้นฝั่งที่ท่าเรือ ทับละมุ ขึ้นรถเดินทางกลับ

 

ค่าเรือท่องทะเลไป-กลับ ค่าอาหาร 7 มื้อค่าประกันการเดินทางค่าธรรมเนียม ค่าเต้นท์พัก 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน; พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 200 บาท/คืนค่าเครื่องดื่มและผลไม้ ค่าชูชีพ + หน้ากากดำน้ำ ค่าเจ้าหน้าที่สิ่งที่ควรนำไป ชุดว่ายน้ำ/ไฟฉาย/รองเท้าสวมสบาย/ครีมทาผิว/ยารักษาโรคประจำตัว/อื่น ๆหมายเหตุ โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ; 35 ท่านขึ้นไปจึงจัดให้

สิ่งที่ควรนำไป  ชุดว่ายน้ำ/ไฟฉาย/รองเท้าสวมสบาย/ครีมทาผิว/ยารักษาโรคประจำตัว/อื่น ๆ

หมายเหตุ  โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และประโยชน์ลูกค้าเป็นสำคัญ; 35 ท่านขึ้นไปจึงจัดให้


อ่านต่อรายละเอียด หมู่เกาะสุรินทร์3 วัน 2 คืน
---------------------------------------

ทัวร์สิมิลัน 1 วัน

สิมิลัน หินรูปใบเรือ ดูปะการัง SML.111

(แพ็คเกจทัวร์ เช้าไป – เย็นกลับ)

เก็บฝันวันสวย ความสุขที่คุณใฝ่ฝัน สัมผัสได้ ด้วยอ้อมกอด อันดามัน หมู่เกาะสิมิลัน หาดทรายขาวนุ่ม ชมปะการัง ที่สวยงาม ฝูงปลาหลากสี ณ จุดชมทัศนียภาพ บนหินรูปใบเรือ พื้นน้ำใสดั่งมรกต

08:00 ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์ บริการเครื่องดื่มชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์

08:30 เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลันด้วยเรือ Speed Boat

10:00 ลงเล่นน้ำชมฝูงปลาโต ๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู)

11:00 ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน) ที่เกา 8 เกาะสิมิลัน พักผ่อนบนชายหาด  อันขาวละเอียดดุจนมผง เล่นน้ำ ชมปลาข้าง ๆ เกาะ สู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12:00 บริการอาหารกลางวัน

13:00 เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู) ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง

14:00 เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) ชมทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์ของ ป่าไม้  เยี่ยมชมที่ทำการอุทยาน สู่หาดเล็ก พักผ่อนบนชายหาดตามอัธยาศัย ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง 

15:00 เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ 

16:00 ถึงท่าเรือ ส่งคืนอุปกรณ์

**หมายเหตุ : ระยะเวลาเรือวิ่ง 1.15-1.30 ชม** 

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศเพื่อความเหมาะสม

 


อ่านต่อรายละเอียด ทัวร์สิมิลัน 1 วัน
---------------------------------------

หมู่เกาะสิมิลัน

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน | | วอล์ลเปเปอร์

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

คำว่า "สิมิลัน" เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หรือ หมู่เกาะเก้า หมู่เกาะสิมีลัน อยู่ในท้องที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 หมู่เกาะ สิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ เรียงลำดับจากเหนือมาใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบายู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะเมี่ยง (มี 2 เกาะ ติดกัน) เกาะปาหยัน เกาะปายัง เกาะหูยง ที่ทำการอุทยาน ฯ อยู่ที่เกาะเมี่ยง เพราะเป็นเกาะที่น้ำจืด หมู่เกาะเหล่านี้ได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกา ว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและ ใต้น้ำ เป็น 1 ใน 10 ของโลก หมู่เกาะสิมิลันอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 70 กม. ช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน เป็นช่วงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด (ช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด ไม่มีมรสุมและน้ำใส

-----------------------------------------------------------------

Similan Info | สิมิลัน 1 วัน |  สิมิลัน 2 วัน 1 คืน | สิมิลัน 3 วัน 2 คืน | สุรินทร์ 3 วัน 2 คืน 

 เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) |    |    |  | วีดีโอชมวิว | วีดีโอชมวิว

เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะสิมิลัน ลักษณะอ่าวสิมิลันมีรูปโค้งเหมือนเกือกม้า น้ำลึกโดยเฉลี่ย ประมาณ 60 ฟุต ใต้ท้องทะเลอุดมไปด้วยกองหินและแนวปะการัง มีทั้งปะการังเขากวาง ปะการังใบไม้ ปะการังสมองและปะการังดอกเห็ดขนาดใหญ่ที่มีความสมบูรณ์มาก ในประเทศไทย สภาพหาดทรายเนื้อละเอียดสวยงามมาก เหมาะสำหรับดำน้ำดูปลาและปะการัง ทางด้านเหนือของเกาะมีก้อนหินขนาดใหญ่ รูปร่างแปลกตาอยู่มาก เช่นหินรูปรองเท้าบู๊ท หรือรูปหัวเป็ดโดนัลด์ดั๊ก ตอนบนที่ตรงกับแนวหาดมีหินรูปเรือใบ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวย thai-tour.com แนะนำ: บริเวณเกาะมีแหล่งดำน้ำอยู่หลายที่เช่นที่หินเรือใบ หรือทางด้านทิศตะวันออกมีหาดทรายยาวและแหล่งปะการังสวย ต้องเดินทะลุป่าดิบเข้าไป หรือนั่งเรือ

 

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน | | วอล์ลเปเปอร์

 คำว่า "สิมิลัน" เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หรือ หมู่เกาะเก้า หมู่เกาะสิมีลัน อยู่ในท้องที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ 80,000 ไร่ ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2525 หมู่เกาะ สิมิลันเป็นหมู่เกาะเล็ก ๆ ในทะเลอันดามัน มีทั้งหมด 9 เกาะ เรียงลำดับจากเหนือมาใต้ ได้แก่ เกาะบอน เกาะบายู เกาะสิมิลัน เกาะปายู เกาะเมี่ยง (มี 2 เกาะ ติดกัน) เกาะปาหยัน เกาะปายัง เกาะหูยง ที่ทำการอุทยาน ฯ อยู่ที่เกาะเมี่ยง เพราะเป็นเกาะที่น้ำจืด หมู่เกาะเหล่านี้ได้รับการยกย่องจากนิตยสารสกินไดวิ่งของอเมริกา ว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความงามทั้งบนบกและ ใต้น้ำ เป็น 1 ใน 10 ของโลก หมู่เกาะสิมิลันอยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 70 กม. ช่วงเดือนธันวาคม - เมษายน เป็นช่วงที่น่าท่องเที่ยวมากที่สุด (ช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นช่วงที่อากาศดีที่สุด ไม่มีมรสุมและน้ำใส สามารถดำน้ำแล่น

เกาะหูยง

เป็นเกาะที่มีหาดทรายขาวสะอาดและยาวมากที่สุดในเก้าเกาะ เมื่อถึงฤดูวางไข่ของเต่า คือระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์ จะมีร่องรอยของเต่าที่ขึ้นมาวางไข่บนชายหาดคล้ายกับรอยตีนตะขาบ 

 

 

เกาะบางู หรือ เกาะหัวกะโหลก  

เป็นเกาะอันดับที่ 7 ของหมู่เกาะสิมิลัน มีลักษณะแปลกมาก เมื่อมองดูจากมุมหนึ่งจะเห็นรูปหัวกะโหลก สภาพใต้น้ำมีความสวยงามเหมือนหุบเขาใต้น้ำที่เต็มไปด้วยปะการัง หุบเหวลึก และฝูงปลาน้อยใหญ่มาก

เกาะเมี่ยง (เกาะสี่) |   |  |  | วีดีโอหาดทรายสวย  | วีดีโออาทิตย์ขึ้น1 | วีดีโออาทิตย์ขึ้น2

เป็นเกาะขนาดใหญ่รองจากสิมิลัน เป็นที่ตั้งของที่ทำการอุทยานฯ มีแหล่งน้ำจืด มีหาดทรายที่สวยงาม เหมาะแก่การพักแรม   มีโค้งอ่าวที่สวยงาม และหาดทรายขาวสะอาดบริสุทธิ์ 2 แห่งด้วยกัน คือ ด้านทิศเหนือ หรือด้านที่ทำการอุทยานฯ หนึ่งแห่ง และด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ หรือด้านหาดเล็กอีกหนึ่งแห่ง อ่าวทั้ง 2 แห่งนี้เป็นที่จอดเรือหลบลมได้

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะ

จากท่าเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง ระยะทาง 40 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 2 ชั่วโมง มีเรือสำหรับ 20-40 คน ราคา 10,000 บาท และ 40 คนขึ้นไปราคา 12,000 บาท สำหรับให้เช่าไปเกาะสิมิลันช่วงที่ใกล้ที่สุด คือ ท่าเรือทับละมุ บริเวณนี้มีที่ทำการอุทยานตั้งอยู่เพื่ออำนวนความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว หรือติดต่อซึ้อทัวร์ จากบริษัท เม็ดทรายทัวร์ โทร (076) 216811, 443276 นอกจากนี้มีเรือเหมาลำ  เรือขนาด 18 เมตร กว้าง 5 เมตร ราคาเรือประมาณ 12000 บาท ต่อ วัน เป็นแบบเรือทัวร์ ตกปลา เรือดำน้ำ เป็นห้องแอร์ เตียงนอน 16 ที่ ห้องน้ำ มีฝักบัว เรือมีใบอนุญาติประกอบกิจการพร้อม ในทีมงานเรามีเรือให้บริการอีกหลายลำ บรรจุได้ 50 คน อาหารแล้วแต่จะเลือก ผลไม้สมบูรณ์ ราคาเรือสามารถตกลงกันได้ โทร. 01-2741805

จากท่าเรือในเขตอำเภอคุระบุรี อยู่ห่างจากหมู่เกาะสิมิลัน 40 กม. ใช้เวลาในการเดินทาง 2 ชั่วโมง

 จากท่าเรือหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ตถึงเกาะสิมิลัน ระยะทาง 70 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมงครึ่ง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัทนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต หรือเดินทางโดยเรือท่องเที่ยว มีเรือออกจากท่าเรือหาดป่าตอง ใช้เวลาดินทาง 3 ชั่ว 

อุทยานฯ มีบังกะโลและเต็นท์สำหรับนักท่องเที่ยวและมีบริการอาหารมีบ้านพัก 4 หลัง พักได้หลังละ 20 คน ราคาหลังละ 2,000 บาท เต็นท์หลังละ 100 บาท สำหรับ 2 คน และหลังละ 200 บาท สำหรับ 4 คน  หากนำเต็นท์มาเองจะต้องขออนุญาตกางเต็นท์โดยเสียค่ากางเต็นท์ 10 บาท/คืน นอกจานี้นักท่องเที่ยวจะต้องเสียค่าขึ้นเกาะ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท ติดต่ออุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมีลัน หมู่ 1 ทับละมุ ตำบลลำแกน อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120 โทร (076) 595045 หรือที่เกาะสี่ 076-421365

-----------------------------------------------------------------

Thai-Tour.com แนะนำ  

โปรดเปรียบเทียบราคาทัวร์แต่ละที่  แล้วติดต่อ islandtour เพื่อที่คุณจะได้ราคาที่พิเศษกว่า สำหรับผู้ชม Thai-Tour.com ทุกท่าน ติดต่อ คุณสุสวัสดิ์ โทร.(076) 224-538,  01-6078567 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ก่อน


อ่านต่อรายละเอียด หมู่เกาะสิมิลัน
---------------------------------------

หมู่เกาะสุรินทร์

ตั้งอยู่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี ครอบคลุมพื้นที่ทั้งสิ้นประมาณ 84,375 ไร่ หรือ 135 ตรกม. ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง ประกาศเป็นเขตอุทยานฯ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันและยังเป็นหมู่เกาะที่อยู่ติดกับเขตชายแดนไทย-พม่า ห่างจากชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของไทย มีแนวปะการังน้ำตื้นที่อุดมสมบูรณ์และสวยงาม เหมาะเป็นแหล่งดำน้ำตื้นดูปะการัง ช่วงเวลาที่เหมาะที่สุด คือ เดือน พฤศจิกายน - เมษายน อุทยานฯมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจดังนี้

-----------------------------------------------------------------

 เกาะสุรินทร์เหนือ และ เกาะสุรินทร์ใต้

ในเกาะนี้มีอ่าวทั้งหมด 10 กว่าแห่ง อ่าวที่มีชื่อเสียง คือ อ่าวแม่ยาย หรือแม่ใหญ่ เป็นอ่าวที่มีคลื่นลมสงบและมีขนาดใหญ่ที่สุด อ่าวลึก อยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะสุรินทร์เหนือ มีน้ำลึกจนเป็นสีเขียวเข้ม มีปะการังน้ำตื้นที่สวยงามมาก นอกจากนี้ยังมีพวกสาหร่ายทะเลต่างๆ ดอกไม้ ทะเล กัลปังหาและฝูงปลาหลากชนิด

-----------------------------------------------------------------

 อ่าวไม้งาม

อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะสุรินร์เหนือ ติดกับอ่าวที่ทำการ สามารถเดินเท้าผ่านเส้นทางศึกษาธรรมชาติหาดไม้งาม ระยะทาง 2 กม. หรือนั่งเรือหางยาว มีแหล่งน้ำจืดและชายหาดที่ยาวเหมาะสำหรับเล่นน้ำและชมปะการัง

-----------------------------------------------------------------

เกาะไข่ หรือเกาะตอริลลา

 

อยู่ทางใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ ด้านทิศตะวันออกของเกาะมีแนวปะการังยาวเหยียดและสวยงามสมบูรณ์เหมาะแก่การดำน้ำตื้น

 

อ่าวจาก (อ่าวหน้าเกาะรีหรือเกาะสตอร์ค)

 

อยู่ด้านทิศเหนือของเกาะสุรินทร์เหนือ มีแนวปะการังที่สวยงามสมบูรณ์มาก

 

อ่าวเต่า

 

อยุ่ทางด้านทิศตะวันออกของเกาะสุรินทร์ใต้ มีเต่าทะเลอาศัยจำนวนมากบริเวณใกล้แนวปะการัง และมีแนวปะการังที่สวยงามมาก

 

อ่าวผักกาด

 

อยู่ทางทิศใต้ของเกาะสุรินทร์ใต้ มีแนวปะการังที่ยังสมบูรณ์สวยงาม

 

อ่าวมังกร

 

อยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะกลางหรือเกาะปาจุมมามีแนวปะการังที่สวยงาม มีฝูงปลาใหญ่ๆ มากมาย

 

 ชาวมอแกน

หมู่เกาะสุรินทร์มีชาวเลเผ่าสิงห์ ที่ยังดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมกลุ่มสุดท้ายในประเทศไทยอาศัยกินอยู่หลับนอนในเรือบริเวณชายหาดสุรินทร์ใต้ ด้านตรงข้ามที่ทำการอุทยานฯ มีรูปแกะสลักด้วยท่อนไม้ คล้ายเทวรูปอินเดียนแดง ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวเล ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ชาวเลจะมาชุมนุมเพื่อไหว้ผีที่ตนเคารพนับถือ การชุมนุมนี้กินเวลา ทั้งสิ้น 3 วัน

----------------------------------------------------------------- 

 

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

 

จากท่าเรืออำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเรือให้เช่าไปหมู่เกาะสุรินทร์ ระยะทาง 60 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

จากท่าเรือทับละมุ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

จากจังหวัดระนอง สามารถเช่าเรือได้ที่ท่าเรืออำเภอกะเปอร์ ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง หรือติดต่อได้ที่ จันทร์สมแทรเวิล จังหวัดระนอง   มีนำเที่ยวออกจากหาดชาญดำริไปยังหมู่เกาะสุรินทร์ โทร (077) 835317-9

 

ที่พัก: อุทยานมีบ้านพัก บังกะโล และเต้นท์สำหรับไว้บริการนักท่องเที่ยว และมีบริการอาหาร                         บ้านพักราคา 300-1,200 บาท พักได้ 6 คน                         เต็นท์ ราคา 100-200 บาท นำเต็นท์มาเองเสียค่าธรรมเนียมกางเต็นท์ 20 บาท             ค่าธรรมเนียมจอดเรือ 300 บาท             ค่าขึ้นเกาะ ผู้ใหญ่ 40 บาท เด็ก 20 บาท             ทางอุทยานฯมีอุปกรณ์ดำน้ำให้เช่า

 

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 82150 โทร. (076) 491378,419029 หรือ อุทยาน ฯ กรมป่าไม้ บางเขน กรุงเทพฯ โทร.579-0529, 579-4842,561-4292 ต่อ 724-5

หมายเหตุ ก่อนการเดินทางควรจะติดต่อขอทราบรายละเอียดสภาวะอากาศ จากกองพยากรณ์อากาศ กรมอุตุนิยมวิทยาโทร. 399-4566, 260-1502 ล่วงหน้าก่อนทุกครั้งเพื่อความปลอดภัย

 


อ่านต่อรายละเอียด หมู่เกาะสุรินทร์
---------------------------------------

แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

 

หมู่เกาะสิมิลัน แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน

หินใบเรือ เกาะเมี่ยง SML.002

วันแรกของการเดินทาง

08:30  ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือทับละมุอันดามันทัวร์  บริการเครื่องดื่ม ชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์

08:30  เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speed Boat

10:00  ลงเล่นน้ำชมฝูงปลาโต ๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู)

11:00  ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน)  ที่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน) พักผ่อนบนชายหาดอันขาวละเอียดดุจนมผง  เล่นน้ำ ชมปลาข้าง ๆ เกาะ สู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12:00  บริการอาหารกลางวัน

13:00 เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู)  ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง

14:00 เดินทางสู่เกาะ 4 (เกาะเมียง) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก  ชมทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  เยี่ยมชมที่ทำการอุทยาน สู่หาดเล็ก พักผ่อนตามอัธยาศัย  ลงเล่นน้ำ ดูปลา ชมปะการัง

18:00 บริการอาหารเย็น  ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

20:00 ชมปูไก่  และค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"

วันที่สองของการเดินทาง

07:30  บริการอาหารเช้า

09:00  เดินทางออกจากเกาะ 4  เพื่อไปเล่นน้ำดูปลา ชมปะการัง โดยเรือของอุทยาน (1-2 จุด)

12:00 บริการอาหารกลางวัน  พักผ่อนตามอัธยาศัย

13:00 เดินทางออกจากเกาะ 4  เพื่อไปเล่นน้ำดูปลา ชมปะการัง โดยเรือของอุทยาน (1-2 จุด)

18:00 บริการอาหารเย็น ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

 

 วันที่สามของการเดินทาง

07:30  บริการอาหารเช้า 

09:00   ชมทัศนียภาพของ เกาะสิมิลัน โดยรวม  บริเวณลานข้าหลวงเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12:00   บริการอาหารกลางวัน พักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00   เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ

16:30  ถึงท่าเรือ ส่งคืนอุปกรณ์

**ระยะเวลาเรือวิ่ง 1.15-1.30 ชม**

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศเพื่อความเหมาะสม

 

 


อ่านต่อรายละเอียด แพ็คเกจทัวร์ 3 วัน 2 คืน
---------------------------------------

อุทยานแห่งชาติศรีพังงา

ครอบคลุมพื้นที่อยู่ในที่อำเภอคุระบุรี อำเภตะกั่วป่า ห่างจากจังหวัดไปทางทิศเหนือประมาณ 100 กม. อุทยานแห่งชาติศรีพังงาได้รับการจัดตั้งเป็นอุทยานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติประเภทป่าไม้และสัตว์ป่า          การเดินทาง: จากอำเภอตะกั่วป่า ไปตามเส้นทาง ถนนสายเพชรเกษม สู่จังหวัดระนอง ตรงหลักกม.ที่ 756 แยกทางขวามือเข้าไปอีก 5 กม. อุทยานฯ มีสถานที่น่าสนใจดังนี้

น้ำตกตำหนัง

สามารถเดินทางโดยรถยนต์ประมาณ 4.5 กม. จากที่ทำการอุทยานและเดินเท้าต่อไปอีก 500 เมตร น้ำตกตำหนังสูงประมาณ 60 เมตร บรรยากาศโดยรอบ มีความร่มรื่นเต็มไปด้วยไม้นานาพรรณ 

---------------------------------------

น้ำตกโตนเตย

สูงประมาณ 45 เมตร ใช้เวลาเดินเท้าไป-กลับจากอุทยานฯ ประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางมีน้ำตกโตนต้นเตยน้อย สูงประมาณ 10 เมตร ระหว่างทางเดินเท้าประกอบด้วยไม้ประเภทเถาวัลย์ และไม้ใหญ่เขียวชอุ่ม

---------------------------------------

น้ำตกโตนไทร

ก่อนถึงด่านตรวจทางเข้าที่ทำการอุทยานฯ เล็กน้อยจะมีทางเข้าแยกขวามือ สามารถเดินเท้าเข้าไปราว 15 นาที จะถึงน้ำตกโตนต้นไทร ซึ่งสูงราว 20 เมตร บริเวณโดยรอบมีต้นไทรขึ้นปกคลุมอยู่หนาแน่น 

 

---------------------------------------

เกาะพระทอง

อยู่ตำบลเกาะพระทอง เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลอันดามัน อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดพังงา บนเกาะยังคงมีความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีหาดสวยงาม มีแหล่งน้ำจืดขนาดใหญ่ สามารถเช่าเรือจากอำเภอคุระบุรี ใช้เวลาเดินทาง 1.10 ชม. บนเกาะมีที่พัก สำหรับนักท่องเที่ยว แนะนำ กระท่อมมอแกน รีสอร์ท

 


อ่านต่อรายละเอียด อุทยานแห่งชาติศรีพังงา
---------------------------------------

เกาะตาชัย

ชายหาดทรายขาวเม็ดละเอียด เนื้อนุ่ม ที่มีความยาวทอดตัวขนานไปกับผืนน้ำประมาณ 700 เมตร และการเดินป่าเข้าไปดู ปูไก่ ปูน้ำจืดที่ชอบอาศัยอยู่ตามธารน้ำ มีลำตัวสีแดงสด มีก้ามสีดำเหลือบน้ำเงิน เวลาร้องจะมีเสียงคล้ายไก่ ชอบออกหากินในช่วงกลางคืน รวมถึงเป็นจุดดำน้ำดูปะการังที่ทอดตัวยาวขนานกับชายหาด ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทย

เกาะตาชัย เป็นเกาะเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และอยู่ไม่ไกลจาก หมู่เกาะสุรินทร์ มากนัก เกาะแห่งนี้มีแนวปะการังที่สวยงามและค่อนข้างสมบูรณ์ไปด้วย ปะการังแข็งและปะการังอ่อนสีแดงสดใส เกาะนี้ถูกพบครั้งแรกโดยชายที่ชื่อ ตาชัย ทำให้ตั้งชื่อเกาะตามคนค้นพบว่า เกาะตาชัย เกาะนี้ ถูกสำรวจพบมานานแล้ว แต่เพิ่งจะขึ้นตรงกับ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน และเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ไปยลโฉมความงามได้ไม่นาน

จองทัวร์ เกาะตาชัย

 

เรือเข้าจอดเทียบท่าถึงเกาะตาชัยแล้วหน้าชายหาดทรายขาวสะอาดหน้าชายหาดมุมที่เห็นหินชายหาดสวยงามมากวิวทะเล


อ่านต่อรายละเอียด เกาะตาชัย
---------------------------------------

สิมิลัน 2 วัน 1 คืน

เกาะสิมิลัน หินรูปใบเรือ เกาะเมี่ยง SML.001

 

(แพ็คเกจทัวร์ 2 วัน 1 คืน)

 

วันแรกของการเดินทาง

08:00  ลูกทัวร์พร้อมกันที่ท่าเรือ บริการเครื่องดื่ม ชา,กาแฟ และรับอุปกรณ์ดำผิวน้ำ

08:30  เดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน ด้วยเรือ Speed Boat

10:00  ลงเล่นน้ำ ชมฝูงปลาโต ๆ บริเวณเกาะ 9 (เกาะบางู)

11:00  ชมหินเรือใบและรองเท้าบู๊ท (สัญลักษณ์สิมิลัน)  ที่เกาะ 8 (เกาะสิมิลัน)  พักผ่อนบนชายหาดอันขาวอะเอียดดุจนมผง  เล่นน้ำ ชมปลา ข้าง ๆ  เกาะ สู่จุดชมวิวเพื่อถ่ายภาพไว้เป็นที่ระลึก

12:00  บริการอาหารกลางวัน

13:00  เดินทางสู่เกาะ 7 (เกาะปายู)  ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง

14:00  เดินทางสู่ เกาะ 4(เกาะเมียง) เก็บสัมภาระเข้าที่พัก  ชมทัศนียภาพอันอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้  เยี่ยมชมที่ทำการอุทยาน  สู่หาดเล็ก  เล่นน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย ลงเล่นน้ำ ชมปลา ปะการัง

18:00  บริการอาหารเย็น  ชมพระอาทิตย์ตกอันสวยงาม

20:00  ชมปูไก่  และค้นหาที่มาของชื่อ "ปูไก่"

 

วันที่สองของการเดินทาง

07:30  บริการอาหารเช้า

09:00  เดินทางออกจากเกาะ 4 (เกาะเมียง)  เพื่อไปเล่นน้ำ ดูปลา ชมปะการัง โดยเรือของอุทยาน (1-2 จุด)

12:00  บริการอาหารกลางวัน  พักผ่อนตามอัธยาศัย

15:00  เดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ

16:30  ถึงท่าเรือ  ส่งคืนอุปกรณ์

**หมายเหตุ : ระยะเวลาเรือวิ่ง 1.15-1.30 ชม**

โปรแกรมนี้ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้ตามสภาพภูมิอากาศเพื่อความเหมาะสม

 

 


อ่านต่อรายละเอียด สิมิลัน 2 วัน 1 คืน
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา