ที่เที่ยว


View : 6
เพิ่มรูป แก้ไข

หาดวาสุกรี

อยู่ห่างจากตัวเมือง 52 กม. อยู่ในเขตเทศบาลตำบลตะลุบัน และอยู่ห่างจากตัวอำเภอสายบุรีเพียง 2 กม. การเดินทางจากตัวเมืองปัตตานี ใช้เส้นทางหลวงสายปัตตานี-นราธิวาส แล้วอาจ เลือกเดินทางผ่านหาดแฆแฆไปจนถึงอำเภอสายบุรี หรือเลี้ยวซ้ายตรงทางแยกเข้าสู่อำเภอสายบุรีโดย ตรงก็ได้ ลักษณะของหาดทราย เป็นแนวยาวขนานไปกับทิวสน