ที่เที่ยว


View : 7
เพิ่มรูป แก้ไข

ศูนย์ฝึกอาชีพ

ตั้งอยู่ระหว่างตำบลทุ่งเพลา-ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ ตามทางหลวงหมายเลข 409 ประมาณ 20 กม. เป็นศูนย์การแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพ เช่น ผ้าบาติก เรือกอและจำลอง เซรามิก เป็นต้น