สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
นนทบุรี ... แนะนำโปรแกรมท่องเที่ยว เกาะเกร็ด คลิกได้เลย .....

นนทบุรี

>

ที่พักนนทบุรี

>

แผนที่นนทบุรี

>

ร้านอาหารนนทบุรี

>

การเดินทางนนทบุรี

>

ประวัตินนทบุรี


อำเภอเมืองนนทบุรี,นนทบุรี 


วัดชมภูเวก

ตั้งอยู่ริมฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา ที่บ้านบางกะสอ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง ฯ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๐๐  ครั้งชาวมอญ อพยพหนีพม่ามาอยู่ในบริเวณนี้ในสมัยอยุธยาตอนปลาย  ได้พบซากโบราณสถานที่มีมาอยู่ก่อน  จึงได้ร่วมกันสร้าง พระมุเตา คือพระเจดีย์  ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่นำมาจากเมืองมอญ  เป็นที่สักการบูชา  ต่อมาจึงได้สร้างวัดชื่อ วัดชมภูเวก ซึ่งมีความหมายว่าขอสรรเสริญเนินสูงที่มีความวิเวก  ต่อมาได้กร่อนเป็นวัดชมภูเวก

พระมุเตา (เจดีย์)  ตั้งอยู่ตรงประตูทางเข้าวัดด้านหน้า รูปทรงของเจดีย์เป็นแบบเจดีย์ที่เมืองหงสาวดี  สร้างขึ้นก่อนสร้างวัดบนเนินอิฐเก่า  สันนิษฐานว่า อาจมีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่ด้วย

พระอุโบสถหลังเก่า  ตั้งอยู่ด้านหลังพระมุเตา มีขนาดสามห้องไม่ยกพื้น  รูปทรงแบบมหาอุด  ใช้ผนังรับน้ำหนัก  ปลายผนังสอบเข้าเล็กน้อยไม่มีเสา  มีแต่เสารับชายคาพาไล  ด้านหน้ามีพาไล  หน้าบันปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษาดอกพุดตาน ประดับกลางดอกด้วยเครื่องถ้วยลายคราม และเบญจรงค์  มีประตูเข้าด้านหน้าเพียงประตูเดียวอยู่ตรงกลาง มีหน้าต่างด้านละสามบาน  ซุ้มประตูหน้าต่างปูนปั้นลายพันธุ์พฤกษา ผนังด้านหลังทึบ  ฝาผนังด้านในทั้งสี่ด้าน  มีภาพจิตรกรรมฝาผนังฝีมือช่างสกุลนนทบุรี  เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาว  ตามแบบอยุธยาตอนกลาง  ผนังด้านหน้าพระประธานเป็นภาพมารผจญ  มีรูปพระแม่ธรณีประทับนั่งบีบมวยผมอยู่ในซุ้มเรือนแก้วยอดแหลม  ลวดลายอ่อนช้อยเหมือนลอยตัว  เป็นที่ยกย่องกันว่าเป็นภาพแม่พระธรณีที่งามที่สุดในประเทศไทย  ผนังด้านหลังเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าสองพระองค์ ประทับนั่งสมาธิ  ผนังด้านข้างทั้งสองด้าน ตอนบนเป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้าประทับบนแท่นบัลลังก์ มีสาวกเฝ้าอยู่สองข้าง ผนังระหว่างช่องประตูกับหน้าต่างเป็นภาพทศชาติ พระประธาน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น

พระวิหาร  ตั้งอยู่หลังพระอุโบสถ ขนาดสามห้อง  ฝาผนังด้านในมีภาพจิตรกรรม  เป็นภาพอดีตพระพุทธเจ้า และภาพพุทธประวัติ  เดิมในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธบาทจำลอง

รูปปูนปั้นหลวงพ่อฟ้าผ่า เป็นรูปปั้นพระสงฆ์ชาวมอญ  มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎก  เคร่งครัดในด้านวิปัสสนาเป็นพระเถรผู้ใหญ่ที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช  ทรงให้ความนับถือมาก และเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของมหาชนทั่วไป  เมื่อท่านมรณะภาพขณะที่ไฟพระราชทานมาถึง ฟ้าได้ผ่าลงที่ปราสาทตั้งศพ  ไฟลุกไหม้สรีรศพของท่านในเวลาเดียวกัน ผู้คนจึงขนานนามท่าน

 


อ่านต่อรายละเอียด วัดชมภูเวก
---------------------------------------

วัดโชติการาม

ตั้งอยู่ที่ตำบลบางไผ่ เดิมชื่อวัดสามจีน สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2350 สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนี้คือ พระอุโบสถ ฐานอ่อนโค้งทรงสำเภา ด้านหน้ามีภาไล ซุ้มประตูหน้าต่างเป็นลวดลาย ปูนปั้นประดับเครื่องถ้วยลายคราม และเบญจรงค์ มีวิหารเป็นอาคารทรงโรงขนาด 3 ห้องฝาผนังทั้ง 4 ด้าน มีจิตรกรรมตั้งแต่พื้นจรดเพดาน ลายหน้าบัน ประตูเป็นไม้จำหลักรูปเสี้ยวกางสวยงาม มาก ภาพหลังบานประตูเป็นภาพเขียนสีรูปแจกัน ดอกไม้บนพื้นแดง เพดานเป็นลายดอกไม้ แทรกภาพสัตว์ปีก การเดินทางใช้เส้นทางเดียวกับทางไปวัดสังฆทาน โดยมีป้ายชี้บอกตลอดทาง

 


อ่านต่อรายละเอียด วัดโชติการาม
---------------------------------------

วัดปราสาท

ตั้งอยู่ริมถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกร่าง เป็นวัดที่มีลายสลักหน้าบัน และซุ้มประตู พระอุโบสถศิลปอยุธยา ฝีมือการก่อสร้างประณีตบรรจง ภายในโบสถ์มีพระประธาน และพระสาวกอายุตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้น ถึงตอนปลาย และมีธรรมมาสน์ที่สวยงามมากหลังหนึ่ง ซึ่งมีอายุพร้อมกับโบสถ์ตั้งอยู่บนศาลาการเปรียญ นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเขียนขึ้นในสมัย อยุธยาตอนปลายโดยมีฝีมือของสกุลช่างชั้นสูงนนทบุรี ซึ่งนับว่าเป็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เก่าแก่ที่สุดในขณะนี้ของจังหวัดวัดปราสาทถือว่าเป็นวัดหนึ่งที่ดำเนิน การอนุรักษ์โบสถ์ และศิลปกรรมได้อย่างถูกวิธี จึงทำให้เป็นแหล่งวิทยาการที่น่าสนใจยิ่งของทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางสายบางใหญ่-ท่าน้ำนนท์

 


อ่านต่อรายละเอียด วัดปราสาท
---------------------------------------

พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา

เป็นพิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติแห่งแรกของไทย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2504 มีลักษณะเป็นตึก 2 ชั้น กว้าง 15 เมตร ยาว 31 เมตร ตั้งอยู่ด้านหลังศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ภายในตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น โดยชั้นบนจัดเป็นที่แสดงปูชนียวัตถุ อาทิ พระพุทธรูปในสมัยต่าง ๆ และเครื่องลายครามเก่าแก่มากมาย ส่วนชั้นล่างเป็นสถานที่จัดแสดงความเป็นมาเกี่ยวกับโลกชีวิตพืช สัตว์ มนุษย์ ศิลปะและเครื่องอุปโภคจากอดีตถึงปัจจุบัน

นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ในวันอังคาร-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดในวันอาทิตย์-วันจันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ไม่เสียค่าเข้าชม การเดินทางสามารถไปได้โดยรถโดยสารประจำทาง ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 184 และทางเรือด่วนเจ้าพระยา โทร. 222-5330, 225-3002-3

 


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑ์มนุษยชาติวิทยา
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา