ที่เที่ยว


View : 3
เพิ่มรูป แก้ไข

วัชระอุทยาน

อยู่ริมถนนนราธิวาส-ระแงะ อยู่ระหว่างโรงเรียนระแงะกับโรงเรียนตันหยงมัส ห่างจากตัวจังหวัด 19 กม. มีเนื้อที่ 14 ไร่ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวอำเภอระแงะ

 

ที่เที่ยวแนะนำ