ที่เที่ยว


View : 5
เพิ่มรูป แก้ไข

อ่าวมะนาว

ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ต.กะลุวอเหนือ ห่างจากจังหวัดไปตามถนนนราธิวาส-ตากใบ ประมาณ 3 กม. เป็นชายหาดทอดยาวจรดแม่น้ำบางนรา ฝั่งขวาจรดพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ มีแนวสนเขียวตลอดชายหาด และมีโขดหินที่สวยงามมาก

ที่เที่ยวแนะนำ