สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
น่าน Nan English Version, Please Click Here !!

น่าน

>

ที่พักน่าน

>

แผนที่น่าน

>

ร้านอาหารน่าน

>

การเดินทางน่าน

>

ประวัติน่าน


ภูฟ้า, น่าน

ภูฟ้า

พระเทพฯมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ราษฏรในพื้นที่เป้าหมาย คือ อ.บ่อเกลือ และอ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ราษฏรมีรายได้ มีอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมชาวเขาท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เปิดบริการเวลา 08.00 ถึง 16.00 น.


ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ภายในศูนย์ฟ้าพัฒนา

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา

ภูฟ้า

ภูฟ้า

บรรยากาศรอบๆ ภูฟ้า

บริเวณรอบๆ ภูฟ้า

ภูฟ้า

ภูฟ้า

ภูฟ้า

ภูฟ้า

ภูฟ้า
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา