สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
น่าน Nan English Version, Please Click Here !!

น่าน

>

ที่พักน่าน

>

แผนที่น่าน

>

ร้านอาหารน่าน

>

การเดินทางน่าน

>

ประวัติน่าน


อำเภอบ่อเกลือ, น่าน
 


บ่อเกลือ

บ่อเกลือมีอยู่สองบ่อ คือ บ่อเกลือเหนือ และ บ่อเกลือใต้ โดยบ่อเกลือเหนือมีขนาดใหญ่ มีโรงต้มเกลืออยู่หลายโรง ส่วนบ่อเกลือใต้ มีโรงต้มเกลือน้อยกว่า บ่อเกลือ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดน่าน เดิมเรียกว่า เมืองบ่อ ซึ่งหมายถึง เมืองที่มีบ่อเกลือสินเธาว์ ที่มีอยู่ในพื้นที่ซึ่งเดิมมีอยู่ในจำนวน 7 บ่อ คือ บ่อหลวง บ่อหยวก บ่อเวร บ่อน่าน บ่อกิน บ่อแคะ และบ่อเจ้า

บ่อเกลือร้านค้าภายในบ่อเกลือบ่อเกลือร้านกาแฟภายในบ่อเกลือบ่อเกลือบรรยากาศบริเวณบ่อเกลือบริเวณรอบๆ บ่อเกลือ


อ่านต่อรายละเอียด บ่อเกลือ
---------------------------------------

บ่อเกลือโบราณ 1

บ่อเกลือบนภูเขาเก่าแก่หลายร้อยปี จากหลักฐานทางธรณีวิทยาระบุว่า บริเวณนี้หลายแสนปีเคยเป็นทะเลมาก่อน ในปัจจุบันจึงพบเกลือผสมอยู่ในบ่อน้ำใต้ดิน น้ำในบ่อเกลือนี้ขาดสารไอโอดีน ชาวบ้านจึงมีการเติมสารไอโอดีนลงไปด้วย

บ่อเกลือภูเขา "บ่อเจ้าส้ม"บ่อเกลือโบราณ 1บรรยากาศบริเวณบ่อเกลือโบราณ 1บ่อเกลือโบราณ 1บ่อเกลือโบราณ 1บ่อเกลือฆ้องดังรีสอร์ทบ่อเกลือสินเธาว์ภูเขา (หนึ่งเดียวในโลก)


อ่านต่อรายละเอียด บ่อเกลือโบราณ 1
---------------------------------------

บ่อเกลือโบราณ 2

บ่อเกลือแห่งที่ 2 อยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อซางคำ มีร้านค้าอยู่รอบๆบ่อ จวบจนทุกวันนี้ชาวบ้านบ่อเกลือ ยังคงต้มเกลือด้วยวิธีแบบดั้งเดิม โดยตักน้ำเกลือจากบ่อส่งผ่านมาตามลำไม้ไผ่สู่บ่อพัก ก่อนจะนำน้ำเกลือมาต้มในกะทะใบบัวขนาดใหญ่เคี่ยวจนน้ำงวดแห้ง ใส่ถุงวางขาย

บ่อเกลือโบราณ 2 ตั้งอยู่ติดกับศาลเจ้าพ่อซางคำร้านค้าบริเวณบ่อเกลือโบราณ 2บ่อเกลือโบราณ 2บ่อเกลือโบราณ 2


อ่านต่อรายละเอียด บ่อเกลือโบราณ 2
---------------------------------------

พระตำหนักภูฟ้า

พระตำหนักภูฟ้า เป็นที่ประทับห้องกระจกเปิดโล่ง ขนาดไม่ใหญ่ ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หรูหราเกินความจำเป็น ไม่อนุญาติให้เข้าชมด้านใน แต่สามารถมองเห็นห้องทรงงานของพระองค์ได้ บริเวณรอบๆ มีต้นไม้ใหญ่นานาพรรณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาครั้งแรกเมื่อ ๑๑ กุ่มภาพันธ์ ๒๕๓๘บรรยากาศรอบๆ พระตำหนักภูฟ้าพระตำหนักภูฟ้าพระตำหนักภูฟ้าพระตำหนักภูฟ้า


อ่านต่อรายละเอียด พระตำหนักภูฟ้า
---------------------------------------

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า

ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า สาธิตการทำเครื่องใช้ครัวเรือนด้วยวัสดุธรรมชาติ แสดงบ้านเรือนชาวเขาเผ่าต่างๆ แปลงพืชผักเมืองหนาว มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ไปยังชาวเขาเผ่ามละบริ (เดินเท้าจากศูนย์วัฒนธรรม ผ่านลำห้วยเล็กๆ ไปประมาณ 500 เมตร จะถึงหมู่บ้านชาวมละบริ)

บรรยากาศรอบๆ ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าบริเวณภายในของศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้าแปลงผักภายในศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า


อ่านต่อรายละเอียด ศูนย์วัฒนธรรมภูฟ้า
---------------------------------------

ภูฟ้า

พระเทพฯมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ฯ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ให้แก่ราษฏรในพื้นที่เป้าหมาย คือ อ.บ่อเกลือ และอ.เฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลด้วยโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ราษฏรมีรายได้ มีอาชีพ และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติและวัฒนธรรมชาวเขาท้องถิ่นให้อยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน เปิดบริการเวลา 08.00 ถึง 16.00 น.

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนาภายในศูนย์ฟ้าพัฒนาศูนย์ภูฟ้าพัฒนาภูฟ้าภูฟ้าบรรยากาศรอบๆ ภูฟ้าบริเวณรอบๆ ภูฟ้าภูฟ้าภูฟ้าภูฟ้าภูฟ้า


อ่านต่อรายละเอียด ภูฟ้า
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา