ที่เที่ยว

น้ำตกพรหมโลก, นครศรีธรรมราช

อยู่ในท้องที่ตำบลพรหมโลกอำเภอพรหมคีรีสามารถเดินทางไปตามทางหลวงหมายเลข4016ประมาณ 18 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายไปตามทางหลวงหมายเลข 4132 อีกประมาณ 4 กิโลเมตรน้ำตกพรหมโลกเป็นน้ำตกที่สวยงาม มีชั้นน้ำตกประมาณ 50 ชั้น เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชม 4 ชั้น

 
ป้ายน้ำตกพรหมโลก

น้ำตกพรหมโลก

น้ำตกพรหมโลก

น้ำตกพรหมโลก