สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
นครพนม แนะนำที่พัก จังหวัดนครพนม..............

นครพนม

>

ที่พักนครพนม

>

แผนที่นครพนม

>

ร้านอาหารนครพนม

>

การเดินทางนครพนม

>

ประวัตินครพนม


อำเภอเมืองนครพนม, นครพนม
 


วัดนักบุญอันนา หนองแสง

ตั้งอยู่บนถนนสุนทรวิจิตร บริเวณริมฝั่งแม่น้ำโขง เลียบเขื่อนหน้าเมืองนครพนม คุณพ่อเอดัวร์ นำลาภ อธิการโบสถ์ วัดนักบุญอันนา หนองแสง สร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1926 วัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนานาชาติที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่และเป็นสถาปัตยกรรมที่น่าชมยิ่ง

วัดนักบุญอันนามูลนิธิบาทหลวงเอดัวร์นำลาภวัดนี้เป็นสัญลักษณ์ของเมือง ที่มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยภายในวิหารวัดนักบุญอันนาวัดนักบุญอันนาวัดนักบุญอันนา


อ่านต่อรายละเอียด วัดนักบุญอันนา หนองแสง
---------------------------------------

สวนหลวง ร.9

จังหวัดนครพนม สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชสักการะ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ เป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองนครพนมทางด้านทิศเหนือ

สวนหลวง ร.๙ จังหวัดนครพนมเป็นสวนสาธารณะที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนสวนหลวง ร.๙


อ่านต่อรายละเอียด สวนหลวง ร.9
---------------------------------------

เขื่อนหน้าเมืองนครพนม

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตรของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นใยสำคัญไหลผ่านตัวเมืองโดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่ทิวเขาเหนือลำน้ำโขงนั้นเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

เขื่อนหน้าเมืองนครพนมเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจที่อยู่ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตรของแม่น้ำโขงเขื่อนหน้าเมืองนครพนมลานพญาศรีสัตตนาคราชเขื่อนหน้าเมืองนครพนมลานตะวันเบิกฟ้าเขื่อนหน้าเมืองนครพนม


อ่านต่อรายละเอียด เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
---------------------------------------

วัดโอกาส

วัดโอกาสหรือวัดโอกาสศรีบัวบาน เป็นวัดเก่าแก่คู่เมืองนครพนมและเป็นที่ประดิษฐานพระติ้วและพระเทียมพระพุทธรูปแฝดอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวนครพนมมาแต่โบราณ นอก จากนี้ภายในโบสถ์ยังมีภาพจิตรกรรมที่สวยงามน่าชมด้วย

สิ่งน่าสนใจ

พระติ้วและพระเทียม เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยสององค์ที่มีพุทธลักษณะเหมือนกันทุกประการ แกะสลักจากไม้ตะเคียน ขนาดหน้าตักกว้าง 39 ซม. สูง 60 ซม. ประดิษฐานในบุษบกทรงปราสาทที่ตั้งอยู่ด้านหน้าพระประธานในโบสถ์ พระเทียมอยู่ทางขวามือของพระประธาน ส่วนพระติ้วอยู่ทางซ้ายพระติ้วและพระเทียมมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปที่มีมาแต่ครั้งอาณาจักรศรีโคตรบูรกำลังรุ่งเรืองในสมัยพระเจ้าศรีโคตรบูรหลวง พระองค์ทรงให้ขุดเรือโกลนเพื่อใช้เป็นเรือพระที่นั่ง เมื่อขุดเรือสำเร็จแล้ว จึงเคลื่อนเรือ ลงสู่แม่น้ำโขง โดยใช้เครื่องทุ่นแรงที่เป็นไม้หมอนกลมเล็กจำนวนหลายท่อนวางเป็นแนวใต้ท้องเรือ เพื่อช่วยชักลากเรือให้เคลื่อนไปสะดวกยิ่งขึ้น แต่ขณะเรือเคลื่อนมาถึงไม้หมอนท่อนหนึ่งซึ่งเป็นไม้ติ้วก็ไม่สามารถเคลื่อนต่อไปได้ ทั้งไม้หมอนนั้นก็กระเด็นออกไป การชักลากเรือต้องใช้ความพยายามอยู่นานจึงนำเรือลงสู่แม่น้ำได้สำเร็จ เชื่อกันว่า หมอนไม้ติ้วนั้นเป็นพญาไม้ซึ่งมีเทวดาสิงสถิตอยู่ พระเจ้าศรีโคตรบูรหลวงจึงโปรดให้นำไปแกะสลักเป็นพระติ้ว เมื่อวันอังคาร เดือน 7 แรม 8 ค่ำ ปีกุน ตรงกับ พ.ศ. 1327 แล้วจัดพิธีสมโภชเป็นพระมิ่งเมืองนครศรีโคตรบูรต่อมาในสมัยพระเจ้าขัติยวงศาบุตรามหาราชกษัตริย์องค์ต่อมา ได้เกิดไฟไหม้ในหอพระติ้ว ชาวบ้านไม่สามารถนำพระติ้วออกมาได้ จึงคิดกันว่าพระติ้วคงจะไหม้ไปในกองเพลิง พระเจ้าขัติยวงศาฯ จึงโปรดให้นำไม้มงคลมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปขึ้นแทนพระติ้ว พระพุทธรูปองค์ใหม่นี้เหมือนพระติ้วองค์เดิมไม่ผิด เพี้ยน ในเวลาต่อมาได้พบพระติ้วองค์เดิมในลำน้ำโขง พระเจ้าขัติยวงศาฯ จึงทรงอัญเชิญมาประดิษฐานคู่กับพระติ้วองค์ใหม่ซึ่งมีพระนามใหม่ว่าพระเทียมนับแต่นั้นมา   ภาพจิตรกรรมภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังอันงดงาม เช่น ที่ผนังแต่ละด้านเขียนเรื่องราวในชาดกตอนต่าง ๆ ที่ไม้คอสองซึ่งเป็นแผ่นกระดานเชื่อมหัวเสาแต่ละต้นเขียนเป็นรูปเทพและเทวดาในซุ้มเรือนแก้ว ที่เพดานเขียนเป็นดวงดาวสีทองบนพื้นแดง ส่วนเสาแต่ละต้นเขียนลายกระจังสีสันสดใส

วัดโอกาสศรีบัวบานคำบูชาพระติ้ว - พระเทียมพระติ้วและพระเทียมภายในพระอุโบสถของวัดโอกาสศรีบัวบาน


อ่านต่อรายละเอียด วัดโอกาส
---------------------------------------

วัดศรีเทพประดิษฐาราม

วัดศรีเทพประดิษฐาราม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง ถนนศรีเทพ เยื้องโรงเรียนชุมชนเทศบาล 3 สร้างขึ้นเมื่อ พ. ศ. 2402 ภายในโบสถ์มีจิตรกรรมฝาผนังรูปพุทธประวัติที่สวยงาม และยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระแสง ตำนานเล่าว่าสร้างขึ้นพร้อมกับพระสุกและหลวงพ่อพระใส (วัดโพธิ์ชัย จังหวัดหนองคาย) ข้างๆโบสถ์มีเจดีย์บรรจุอัฐิของหลวงปู่จันทร์ (พระเทพสิทธาจารย์) พระเกจิอาจารย์ที่ชาวนครพนมเคารพนับถือ ส่วนรูปปั้นนั้นจะอยู่ในตึกเทพสิทธาราม และที่น่าชมอีกอย่างหนึ่งคือ อาคารที่สร้างขึ้นใน พ. ศ. 2464 ซึ่งได้รับรางวัลอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมในด้านปูชนียสถานและวัดวาอาราม จากสมาคมสถาปนิกสยามฯ

วัดศรีเทพประดิษฐารามเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญ คือ พระแสงพระเทพสิทธาจารย์ ประดิษฐานอยู่ในตึกเทพสิทธาราม


อ่านต่อรายละเอียด วัดศรีเทพประดิษฐาราม
---------------------------------------

วัดมหาธาตุ

วัดมหาธาตุตั้งอยู่ริมฝั่งโขงภายในตัวอำเภอเมืองนครพนม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๑๕๐ พร้อมๆกับการสร้างเมืองนครพนมโดยพระมหาอำมาตย์ป้อม แม่ทัพใหญ่จากเมืองเวียงจันทน์เป็นผู้ควบคุมการสร้าง สิ่งสำคัญภายในวัดได้แก่ พระธาตุนคร ลักษณะขององค์พระธาตุมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงประมาณ๒๔เมตร ภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นปูชนียสถานที่เคารพสักการะของชาวนครพนม นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถเก่าแก่สถาปัตยกรรมพื้นบ้านที่งดงาม ปัจจุบันกำลังอยู่ระหว่างการบูรณะซ่อมแซม

วัดมหาธาตุ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๑๑๕๐พระอุโบสถเก่าแก่สถาปัตยกรรมพื้นบ้านที่งดงามวัดมหาธาตุวัดมหาธาตุ


อ่านต่อรายละเอียด วัดมหาธาตุ
---------------------------------------

สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์

นับเป็นหาดทรายน้ำจืดที่สวยงามมากแห่งหนึ่ง จะมีลักษณะเป็นหาดทรายในฤดูแล้ง (ราวเดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม) บริเวณหาดทรายจะยื่นออกไปกลางลำน้ำโขง ทำให้ห่างจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่มากนัก หาดทรายนี้จะอยู่ตรงข้ามกับที่ทำการแขวงคำม่วนพอดี เหมาะสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและชมความงามของธรรมชาติ


อ่านต่อรายละเอียด สวนสาธารณะและหาดทรายทองศรีโคตรบูรณ์
---------------------------------------

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ เดิมเคยเป็นศาลากลางจังหวัดนครพนม ใช้แรงงานนักโทษในการก่อสร้างโดยใช้แปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบ เริ่มสร้างครั้งแรกในปี พ.ศ.2458 ในสมัยที่พระยาพนมนครานุรักษ์(อุ้ย นาครทรรภ) เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด (และเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมคนแรก) แล้วเสร็จในปี พ.ศ.2462

ป้ายบอกทางบริเวณหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติความเป็นมาของอาคารหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถป้ายด้านหน้าของหอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯก่อสร้างโดยใช้แปลนของศาลากลางจังหวัดเชียงรายเป็นต้นแบบ


อ่านต่อรายละเอียด หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ
---------------------------------------

ย่านหอนาฬิกา นครพนม

ย่านหอนาฬิกา เป็นแหล่งบันเทิงยามราตรี ร้านอาหาร อาคารบ้านเรือนรูปทรงเก่าแก่ใกล้หอนาฬิกา ตัวเมืองนครพนม เป็นแหล่งร้านอาหาร สถานบันเทิงขนามย่อมๆ มีแสงไฟสอดส่องยามราตรี บนถนนสายแคบๆ อยู่ใกล้ๆกับถนนคนเดินริมน้ำโขง เหมาะเดินเที่ยวเล่น ถ่ายภาพบ้านเรือนเก่าๆ ทั้งตึกฝรั่งและเรือนไม้สถาปัตยกรรมท้องถิ่นที่สวยงาม

ใกล้หอนาฬิกา เป็นแหล่งร้านอาหาร สถานบันเทิงขนามย่อมๆ


อ่านต่อรายละเอียด ย่านหอนาฬิกา นครพนม
---------------------------------------

บ้านลุงโฮจิมิน

บ้านลุงโฮ หรือเรียกอีกชื่อว่า บ้านท่านโฮจิมินห์ ถือว่าเป็นหมู่บ้านเก่าแก่ที่อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนายโฮจิมินห์ได้เคยเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อกอบกู้เอกราชของประเทศเวียดนาม ระหว่างปี พ.ศ. 2467–2474 โดยปัจจุบัน มีต้นมะพร้าว ต้นมะเฟือง ซึ่งปลูกโดยท่านโฮจิมินห์ ยังคงเหลืออยู่ และหลังบ้านมียุ้งข้าว ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณ ชั้นเดียว ร่มรื่น ในบ้านมีห้อง 2 ห้อง มีเพียงเตียงไม้ ชั้นวางของ โต๊ะ เก้าอี้ยาว มีเสื้อผ้าวางบนชั้น ห้องกลางมีโต๊ะ เก้าอี้ยาว มีประวัติท่านโฮจิมินห์ติดไว้รอบห้อง

บ้านลุงโฮจิมินรอบๆ บ้านมีต้นมะพร้าว ต้นมะเฟือง ซึ่งปลูกโดยท่านโฮจิมินยังคงเหลืออยู่ภายในบ้านมีการเล่าถึงประวัติของท่านโฮจิมินข้าวของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านบ้านลุงโฮจิมิน ตัวบ้านเป็นบ้านสวนแบบโบราณชั้นเดียว ในบ้านมีห้อง 2 ห้องภายในพิพิธภัณฑ์มีการเล่าถึงประวัติของท่านโฮจิมินมากมาย


อ่านต่อรายละเอียด บ้านลุงโฮจิมิน
---------------------------------------

ถนนคนเดิน นครพนม

ถนนคนเดิน นครพนม ตั้งอยู่ใน ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม เป็นเมืองเล็ก อันอบุอุ่น อยู่บริเวณถนนสายเลียบฝั่งโขง เริ่มตั้งแต่ท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ไปสิ้นสุดที่หอนาฬิกาประวัติศาสตร์ ระยะทางไม่มากนัก ริมแม่น้ำโขงใกล้ๆกับตลาดอินโดจีน  ถูกสร้างขึ้นโดยชาวเวียดนามก่อนที่จะย้ายกลับปิตุภูมิ เมื่อปีพ.ศ. 2503 เพื่อแสดงถึงความเกี่ยวพันธ์กับชาวเวียดนามตั้งแต่สมัยโฮจิมิน

ถนนคนเดินนครพนมลานคนเมืองบริเวณถนนคนเดินถนนคนเดินนครพนม


อ่านต่อรายละเอียด ถนนคนเดิน นครพนม
---------------------------------------

ตลาดอินโดจีน นครพนม

ตลาดอินโดจีน นครพนม ตั้งอยู่ที่บริเวณริมแม่น้ำโขง ถ.สุนทรวิจิตร ต.ในเมือง อ.เมืองนครพนม ได้ก่อสร้างขึ้นในปี พ.ศ 2545  เป็นแหล่งซื้อของฝาก ในจังหวัดนครพนม ริมแม่น้ำโขง เพื่อสนับสนุนพัฒนาการของการท่องเที่ยวในจังหวัดนครพนม  ข้างวัดโอกาส จากประเทศอินโดจีน รวมถึง จีน, ไทย, ลาว, เวียดนาม เป็นสินค้าจำพวก เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ด้านบน เป็นศูนย์อาหาร ทานอาหาร พร้อมชมวิวทิศน์ของแม่น้ำโขง เปิดให้บริการทุกวัน


อ่านต่อรายละเอียด ตลาดอินโดจีน นครพนม
---------------------------------------

ศาลหลักเมืองนครพนม

ศาลหลักเมืองจังหวัดนครพนม ได้สร้างขึ้นตามความเชื่อในประเพณีโบราณ เกี่ยวกับการสร้างบ้านแปงเมือง จะต้องทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองที่จะสร้างขึ้น พิธีดังกล่าวคือ การยกเสาหลักเมืองของเมือง โดยใช้ไม้จากต้นกันเกราซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนม (ไม้มันปลา) ซึ่งเป็นไม้มงคล เพื่อเป็นหลักชัยทางจิตใจว่าบ้านเมืองที่สร้างขึ้นนั้นมีรากบานฝังไว้แน่นหนาถาวร

การยกเสาหลักเมือง ใช้ไม้จากต้นกันเกราซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดนครพนมคาถาบูชาองค์พระหลักเมืองศาลหลักเมืองนครพนม


อ่านต่อรายละเอียด ศาลหลักเมืองนครพนม
---------------------------------------

วัดกลาง นครพนม

วัดกลาง นครพนม เป็นวัดที่มีความเชื่อและศรัทธา วัดกลางมีปูชนียวัตถุ ที่สำคัญได้แก่ หลวงพ่อองค์ตื้อ(เป็นพระประธานในอุโบสถ เป็นปูนปั้นศิลปะสมัยล้านช้าง (ศรีโคตรบูร)

หลวงปู่กระจาย พระพุทธรูปทองสำริด และหลวงพ่อแท่นลายดอกไม้


อ่านต่อรายละเอียด วัดกลาง นครพนม
---------------------------------------

สวนชมโขง

สวนชมโขง เป็นสวนสาธารณะที่บรรยากาศเรือนจำเก่า และมีภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม ซึ่งทุบกำแพงเรือนจำบางส่วนทิ้งเพื่อให้เป็นพื่นที่โล่ง เหลือไว้เพียงป้อมตรวจการณ์ตามมุมต่างๆ กำแพงบางส่วนนั้นเพื่อเป็นส่วนประกอบตกแต่งพื้นที่ให้ดูสวยงาม


อ่านต่อรายละเอียด สวนชมโขง
---------------------------------------

ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนหน้าเมืองนครพนม

ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนริมฝั่งโขง ตลอดเส้นทางจากหน้าโรงแรมฟอร์จูนริเวอร์วิว ถึง โบสถ์คริสต์คาโทลิคหรือวัดหนองแสง

เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ มีลานออกกำลังกาย สวนสาธารณะ บ้านเรือนทรงไทยอีสานเก่าแก่ และตึกเหลืองศิลปะไทยประยุกต์สมัยฝรั่งเศสเข้ามารุกราน ในเขตเทศบาลเมือง สำหรับชมทิวทัศน์อันวิจิตรของแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นเส้นใยสำคัญไหลผ่านตัวเมืองโดยเฉพาะภาพพระอาทิตย์ที่โผล่ทิวเขาเหนือลำน้ำโขงนั้นเป็นภาพที่หาดูได้ยากยิ่ง บริเวณเขื่อนหน้าเมืองนี้อยู่ตรงข้ามกับเมืองท่าแขก แขวงคำม่วนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบันนักท่องเที่่ยวและคนพื้นที่นิยมมาออกกำลังกาย ปั่นจักรยานชมวิวทิวทัศน์ริมโขง นักท่องเที่ยวนิยมนั่งรถรางชมเมืองยามเช้า ค่าโดยสารแบบเหมา 1200.-ทริป รถออกจากหน้าวัดมหาธาตุ ถึง วัดหนองแสง ใช้เวลา 30 นาที เส้นทางที่รถรางแล่นผ่าน วัดมหาธาตุ ตลาดอินโดจีน วัดโอกาส ท่าเรือ-ด่านตรวจคนเข้าเมือง หอนาฬิกา ถนนคนเดิน โรงเรียนสุนทรวิจิตร สภากาดจังหวัดนครพนม ที่ทำการ-ททท ร้านอาหารต่างๆ บ้านทรงไทยอีสาน ฯลฯ


อ่านต่อรายละเอียด ถนนสุนทรวิจิตร เขื่อนหน้าเมืองนครพนม
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา