สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
มุกดาหาร เชิญประชาสัมพันธ์ข้อมูลของท่าน ฟรี......สนใจที่พักในบริเวณใกล้เคียง คลิกที่นี่ ที่พัก อุบลราชธานี

มุกดาหาร

>

ที่พักมุกดาหาร

>

แผนที่มุกดาหาร

>

ร้านอาหารมุกดาหาร

>

การเดินทางมุกดาหาร

>

ประวัติมุกดาหาร


อำเภอหว้านใหญ่, มุกดาหาร
 


แก่งกะเบา

เป็นแก่งหินยาวเหยียดตามลำน้ำโขง บนฝั่งก็ยังมีลานหินกว้างใหญ่เป็นที่พักผ่อนได้อย่างดี ในฤดูแล้งน้ำลดจนเห็นเกาะแก่งกลางน้ำ และหาดทรายสวยกว่าฤดูอื่นๆ การเดินทางใช้เส้นทางมุกดาหาร-ธาตุพนม (ทางหลวงหมายเลข 212) 20 กม. แยกขวาไปอำเภอหว้านใหญ่อีก 9 กม. จะพบทางแยกไปแก่งกะเบา ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปทางทิศเหนืออีก 8 กม.


อ่านต่อรายละเอียด แก่งกะเบา
---------------------------------------

วัดมโนภิรมย์

ตั้งอยู่ที่ ตำบลชะโนด เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นโดยช่างสถาปัตยกรรมจากนครเวียงจันทน์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 เกิดไฟไหม้วัดเสียหายอย่างมากมาย และได้บูรณะปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2454 ที่วัดมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่น่าสนใจ เช่น วิหาร พระอุโบสถ พระพุทธรูป และซุ้มบันไดโบสถ์ที่เก่าแก่และสวยงาม

วัดมโนภิรมย์ที่วัดมีโบราณสถานที่น่าสนใจ เช่น วิหาร และซุ้มบันไดโบสถ์ที่เก่าแก่วัดมโนภิรมย์ปากห้วยชะโนด สุดแดนสยามวัดมโนภิรมย์เมื่อพ.ศ. 2447 เกิดไฟไหม้วัดเสียหายอย่างมากมายภายในวิหารของวัดมโนภิรมย์


อ่านต่อรายละเอียด วัดมโนภิรมย์
---------------------------------------

วัดป่าวิเวก

วัดป่าวิเวก ภายในวัดมีพระนอนขนาดใหญ่ปางทรงพระสุบินที่ประดิษฐานในวิหารมีความยาวตลอดองค์ราว 20 ม. สร้างขึ้นด้วยกรรมวิธีแบบโบราณ ใช้โครงไม้ไผ่สานขึ้นรูป แล้วสอด้วยด้วยดินผสมยางไม้และปูนขาว นอกจากพุทธลักษณะด้านหน้าขององค์พระซึ่งงามน่าชมแล้ว บริเวณใต้พระบาทยังมีปูนปัั้นลายสัญสักษณ์ต่างๆ 


อ่านต่อรายละเอียด วัดป่าวิเวก
---------------------------------------

วัดลัฏฐิกวัน

วัดลัฏฐิก วัดแปลว่าวัดสวนตาลหนุ่ม โดยตั้งชื่อตามทำเลที่ตั้งวัดที่เป็นป่าตาล ชาวบ้านเรียกว่า "วัดป่าตาล" ปัจจุบันก็ยังคงมีต้นตาลใหญ่บริเวณลานวัดให้เห็น พระครูนันทวโร(บุ) เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2458


อ่านต่อรายละเอียด วัดลัฏฐิกวัน
---------------------------------------

หนูฮัก พูมสะหวัน

พิพิธภัณฑ์นี้เป็นสื่อสายสัมพันธ์ระหว่างไทยเเละลาว พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สำหรับเด็ก เยาวชน ประชาชน เป็นแหล่งสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อเศรษฐกิจชุมชน ที่เข้มเเข็ง

หนูฮัก พูมสะหวันเสาเอกบ้านเดิมของหนูฮัก พูมสะหวันพิพิธภัณฑ์นี้เป็นสื่อสายสัมพันธ์ระหว่างไทยเเละลาวหนูฮัก พูมสะหวันพิพิธภัณฑ์บ้านหนูฮัก พูมสะหวัน


อ่านต่อรายละเอียด หนูฮัก พูมสะหวัน
---------------------------------------

วัดสองคอน

วัดสองคอน เป็นวัดที่บาทหลวงชาวฝรั่งเศสก่อตั้งขึ้นช่วงที่ฝรั่งเศสปกครองลาวและเวียนนาม ต่อมาในเดือน ธ.๕. 2483 ช่วงสงครามโลชกครั้งที่2 ชาวลาวร่วมกันต่อต้านฝรั่งเศสจนเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในประเทศลาว ทำให้ส่งผลกระทบมาชายแดนไทยด้วย วัดสองคอนซึ่งเป็นโบสถ์ชองชาวฝรั่งเศสก็ถูกฝ่ายผู้ต่อต้านฝรั่งเศสขัดขวางการประกอบกิจกรรมทางศาสนา แต่แม่ชีสองรูปและและผู้ศรัทธาอีกห้าคนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งหมด ไม่ยอมปฏิบัติตมความประสงค์ดังกล่าวและได้เสียชีวิใน้วลาต่อมา ผู้ที่เสียชีวิตทั้งเจ็ดถูกยกย่องให้เป็น มรณสักขี

วัดสองคอน มีชื่อเต็มว่า สักการะสถานพระมารดาแห่งมรณสักขีแห่งประเทศไทย วัดสองคอน หรือในชื่อเดิมว่า วัดพระแม่ไถ่ทาสแห่งสองคอน อยู่ที่ บ้านสองคอน ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาธอลิก ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเทิดพระเกียรติบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่าน ที่ได้พลีชีพเพื่อยืนยันความเชื่อในองค์พระผู้เป็นเจ้า เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื่องจากในระยะนั้นผู้คนแถบชายแดนจะศรัทธาและนับถือศาสนาคริสต์กันเป็นจำนวนมาก วัดสองคอนแห่งนี้ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสถานที่ Unseen Thailand II สัมผัสจริงเมืองไทย ในประเภท มุมมองใหม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คริสต์นิกาย โรมันคาทอลิก ที่ได้ชื่อว่าสวยและใหญ่ที่สุดใน อุษาคเนย์ หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

วัดสองคอน เป็นวัดที่ก่อตั้งโดยบาทหลวงชาวฝรั่งเศสวัดสองคอน สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรสถานเทิดพระเกียรติบุญราศรีมรณสักขีทั้ง 7 ท่านวัดสองคอน เป็นวัดที่มีมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่ 2วัดสองคอนเป็นโบสถ์คริสต์นิกายโรมันคาทอลิค ที่ได้ชื่อว่าสวยและใหญ่ที่สุดในอุษาคเนย์อีกด้วย


อ่านต่อรายละเอียด วัดสองคอน
---------------------------------------

หาดมโนภิรมย์

หาดมโนภิรมย์เป็นหาดทรายในแม่น้ำโขงซึ่งทอดยาวอยู่ใกล้กับวัดมโนภิรมย์ ปกติเมื่อแม่น้ำโขงมีระดับน้ำสูงจะเห็นหาดทรายนี้ได้น้อย เมื่อฤดูแล้งน้ำแห้งลงจะเห็นหาดทรายได้กว้างลงไปถึงกลางแม่น้ำ และมีความยาวหลายร้อยเมตร

หาดมโนภิรมย์หาดมโนภิรมย์เป็นหาดทรายในแม่น้ำโขง จะเห็นหาดได้ชัดในฤดูแล้งหาดมโนภิรมย์กำหนดเวลาขึ้น-ลง หาดมโนภิรมย์หาดมโนภิรมย์


อ่านต่อรายละเอียด หาดมโนภิรมย์
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา