สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
มหาสารคาม เชิญประชาสัมพันธ์ข้อมูลของท่าน ฟรี......สนใจที่พักในบริเวณใกล้เคียง คลิกที่นี่ ที่พัก ขอนแก่น

มหาสารคาม

>

ที่พักมหาสารคาม

>

แผนที่มหาสารคาม

>

ร้านอาหารมหาสารคาม

>

การเดินทางมหาสารคาม

>

ประวัติมหาสารคาม


อำเภอเมือง, มหาสารคาม


พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน

ห่างจากตัวจังหวัดมหาสารคาม 7 กม. ไปตามเส้นทางมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด ชมเมืองโบราณบ้านเชียงเหียน ตำนานเมืองเชียงเหียนหนองหาน ฟ้าแดดสูงยาง ตลอดจนชมผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านด้วย

พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียนชมเมืองโบราณบ้านเชียงเหียน ตำนานเมืองเชียงเหียนหนองหาน


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑ์บ้านเชียงเหียน
---------------------------------------

กู่มหาธาตุ

ตั้งอยู่ที่บ้านเขวา ตำบลเขวา อำเภอเมือง ห่างจากตัวเมืองไปตามถนนแจ้งสนิท 13 กม. เป็นโบราณสถานที่มีอายุก่อสร้างในประมาณพุทธศตวรรษที่ 18 ทำด้วยศิลาแลงเป็นรูปกระโจมสี่เหลี่ยมสูงจากพื้นดินถึงยอด 4 วา กว้าง 2 วา 2 ศอก ภายในปราสาทมีเทวรูปทำด้วยดินเผา 2 องค์ นั่งขัดสมาธิ ประนมมือ ถือสังข์ มีกำแพงทำด้วยศิลาแลงล้อมรอบ โคปุระอยู่แนวด้านทิศตะวันออกเป็นทางเข้าออกภายในกำแพงเพียงด้านเดียว บรรณาลัยอยู่ภายในกำแพงแก้วด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ มีทางเข้าในปรางค์ประธานเพียงด้านเดียว คือ ทิศตะวันออก ส่วนอีก 3 ด้าน เป็นประตูหลอก กรอบประตูและทับหลังเป็นหินทราย กรมศิลปากรได้ทำการขุดแต่งเรียบร้อยแล้ว

ปรางค์กู่คู่บึงงามกู่มหาธาตุ เป็นโบราณสถานที่มีอายุก่อสร้างในประมาณพุทธศตวรรษที่ 18กู่มหาธาตุพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่บริเวณกู่มหาธาตุกู่มหาธาตุ


อ่านต่อรายละเอียด กู่มหาธาตุ
---------------------------------------

ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง

ตั้งอยู่ถนนหน้าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2408 เมื่อท้าวมหาชัย เจ้าเมือง มหาสารคามคนแรกได้รวบรวมไพร่พลจากร้อยเอ็ดมาตั้งเมืองใหม่ได้สร้างหลักเมืองและอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมาประทับเพื่อเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์คู่บ้านคู่เมืองนับเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่ชาวจังหวัดมหาสารคามให้ความเคารพนับถือกันมาก

ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองศาลเจ้าพ่อหลักเมืองมหาสารคามศาลหลักเมืองมหาสารคาม


อ่านต่อรายละเอียด ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
---------------------------------------

พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย

ตั้งอยู่ในตัวเมืองมหาสารคาม เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของภาคอีสาน เช่น ใบเสมาหิน พระพุทธรูปในสมัยโบราณ บานประตู คันทวยแกะสลักอายุประมาณ 100-200 ปี นอกจากนี้ยังเป็นที่เก็บรวบรวมวรรณคดีภาคอีสาน และพระธรรม ใบลาน อยู่เป็นจำนวนมาก

เป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุของภาคอีสาน เช่น ใบเสมาหิน ใบลาน เป็นต้นพิพิธภัณฑ์วัดมหาชัยพิพิธภัณฑ์คัมภีร์ใบลาน พระอริยานุวัตร เขมจารีนุสรณ์


อ่านต่อรายละเอียด พิพิธภัณฑ์วัดมหาชัย
---------------------------------------

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน

มศว.มหาสารคาม ได้จัดนิทรรศการแบบถาวรไว้ให้ชม เปิดให้ชมในวันและเวลาราชการ และวันเสาร์เปิดครึ่งวัน ปิดวันอาทิตย์ (หากติดต่อล่วงหน้าสถาบันฯ ก็ยินดีเปิดให้ชมเป็นพิเศษ)ผู้เข้าชมจะได้ความรู้เกี่ยวกับ ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ความเป็นมาของการทอผ้า การประยุกต์ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง เครื่องจักสานและงานไม้ งานหล่อโลหะ การพัฒนาเครื่องปั้นดินเผา เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องมือจับสัตว์ เครื่องดนตรี วรรณกรรม จารึกภาษาโบราณ รวมทั้งผลงานศิลปะร่วมสมัยของนิสิต นักศึกษา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานมศว.มหาสารคาม ได้จัดนิทรรศการแบบถาวรไว้ให้ชมศูนย์จารึกและเอกสารโบราณสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน


อ่านต่อรายละเอียด สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
---------------------------------------

แก่งเลิงจาน

เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้หลายจังหวัดในภาคอีสาน อยู่ด้านหลังของสถาบันราชภัฏมหาสารคาม ห่างจากตัวเมืองประมาณ 3 กม. บริเวณโดยรอบของแก่งเลิงจานมีทิวทัศน์สวยงาม ในวันหยุดประชาชนนิยมไปพักผ่อนกันมาก

แก่งเลิงจานเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บริเวณโดยรอบของแก่งเลิงจานมีทิวทัศน์สวยงามภายในบริเวณเป็นที่ตั้งของสถานีประมง ทำการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดบรรยากาศบริเวณแก่งเลิงจาน


อ่านต่อรายละเอียด แก่งเลิงจาน
---------------------------------------

หมู่บ้านปั้นหม้อ

ตั้งอยู่ที่ตำบลเขวา ห่างจากตัวเมืองไปตามทางหลวงสายมหาสารคาม-ร้อยเอ็ด (208) ประมาณ 4 กม และแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 2 กม. เป็นหมู่บ้านใหญ่ประมาณ 100 หลังคาเรือน ทุกบ้านมีอาชีพปั้นหม้อดินเผา ซึ่งชาวอีสานใช้เป็นหม้อน้ำ หม้อแกง กรรมวิธีทำยังเป็นแบบโบราณดั้งเดิม

ประชาชนในหมู่บ้านนี้มีอาชีพปั้นหม้อดินเผาเป็นส่วนใหญ่กรรมวิธีในการปั้นหม้อดินเผายังเป็นแบบสมัยโบราณดั้งเดิมหมู่บ้านปั้นหม้อบรรยากาศรอบๆ หมู่บ้านบ้านเรือนของชาวบ้านที่รับปั้นหม้อดินเผา และปั้นงานอื่นๆกรรมวิธีการทำหม้อดินเผาเครื่องปั้นดินเผา


อ่านต่อรายละเอียด หมู่บ้านปั้นหม้อ
---------------------------------------

บ้านหนองเขื่อนช้าง

หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสองคอน เป็นหมู่บ้านทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย ทำหมอนขิต อยู่ห่างจากตัวเมืองไปตามเส้นทางสายมหาสารคาม-โกสุมพิสัย ประมาณ 12 กม. แล้วแยกซ้ายระหว่างกม.ที่ 47-48 ไปตามทางลูกรังหมายเลข 1027 สู่บ้านโนนตาล เข้าไปอีก 2 กม. จึงจะถึงหมู่บ้านหนองเขื่อนช้าง

ศูนย์จำหน่ายสินค้า OTOP บ้านหนองเขื่อนช้างผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จะทำมาจากผ้าไหม ผ้าฝ้ายหมอนขิต


อ่านต่อรายละเอียด บ้านหนองเขื่อนช้าง
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา