สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
แม่ฮ่องสอน ที่พักปาย 5 ดาว

แม่ฮ่องสอน

>

ที่พักแม่ฮ่องสอน

>

แผนที่แม่ฮ่องสอน

>

ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน

>

การเดินทางแม่ฮ่องสอน

>

ประวัติแม่ฮ่องสอน


อำเภอปางมะผ้า,   แม่ฮ่องสอน


ปางมะผ้า

 

อำเภอปางมะผ้าเป็นภูเขาสูง มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่าไม้ และลำห้วย พื้นที่เพาะปลูกอาศัยตามไหล่เขาที่สูงชัน ปลูกข้าวไร่ และพืชไร่ เช่นข้าวโพด ขิง แครอท มันฝรั่ง ถั่วแดง กระหล่ำปลี มีพื้นที่นาไม่มากนัก อยู่ตามลำห้วยที่เป็นพื้นที่ราบเล็กน้อยเท่านั้น ปลูกข้าวนาปี อาชีพหลักของราษฎรคือ อาชีพการเกษตร นอกจากรายได้จากการเกษตรแล้วส่วนหนึ่งมีรายได้มาจากการจัดบริการการท่องเที่ยว

 

สังคม ประเพณี และวัฒนธรรม อำเภอปางมะผ้า ประกอบด้วยประชากรหลากหลายชนเผ่า ได้แก่ คนพื้นเมือง (ไทยญวณ) คนไต (ไทยใหญ่) ชาวเขาเผ่า ลีซอ เผ่ามูเซอร์ดำ เผ่ามูเซอร์แดง เผ่ากระเหรี่ยง เผ่าเผ่าม้ง, เผ่าลั๊วะ, เผ่าปะโอ และไทยพื้นราบ จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญ คือ เทศกาลปีใหม่เมือง เทศกาลกินวอ หรือเทศกาลปีใหม่ ของแต่ละชนเผ่า ซึ่งมีการละเล่น การแสดงวัฒนธรรม ประเพณีที่ไม่เหมือนกัน ประเพณีปอยส่างลอง ของชนชาวไทยใหญ่ สถานที่สำคัญทางศาสนา มีวัดพุทธ จำนวน 12 แห่ง โบสถ์คริสต์ จำนวน 10 แห่ง ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่การทอผ้าพื้นบ้านซึ่งมีเอกลักษณ์ตามลักษณะของแต่ละชนเผ่า มีการย้อมสีฝ้ายทอด้วยสีธรรมชาติที่ทำ มาจาก เปลือกไม้ ลูกไม้ ใบไม้ ต่างๆ ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในป่าใกล้หมู่บ้าน

 

แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

 

1. ถ้ำน้ำลอด บ้านถ้ำลอด หมู่ที่ 1 ตำบลถ้ำลอด ห่างจากตัวอำเภอ 9 กิโลเมตร

 

2. ถ้ำเมืองแพม บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำลอด ห่างจากตัวอำเภอ 15 กิโลเมตร

 

3. ถ้ำผามอน บ้านผามอน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำลอด

 

4. ถ้ำแม่ละนา บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ 18 กิโลเมตร

 

5. ถ้ำผาเผือก บ้านผาเผือก หมู่ที่ 10 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร

 

6. ถ้ำปางคาม บ้านปางคาม หมู่ที่ 2 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ กิโลเมตร

 

7. น้ำบ่อผี บ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ 18 กิโลเมตร

 

8. โป่งนก บ้านห้วยน้ำโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาปู่ป้อม ห่างจากตัวอำเภอ 30 กิโลเมตร

 

9. ถ้ำศรีโสภนบ้านโท้งสาแล หมู่ที่ 7 ตำบลนาปู่ป้อม ห่างจากตัวอำเภอ 37 กิโลเมตร

 

10.ถ้ำแม่ลางจันทร์ บ้านสบป่อง หมู่ที่ 1 ตำบลสบป่อง ห่างจากตัวอำเภอ 1 กิโลเมตร

 

11.จุดชมวิวบ้านน้ำริน หมู่ที่ 2 ตำบลสบป่อง ห่างจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร

 

12. จุดชมวิวบ้านลุกข้าวหลาม หมู่ที่ 9 ตำบลปางมะผ้า ห่างจากตัวอำเภอ 20 กิโลเมตร

 

13. บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เดินป่า นั่งช้าง ล่องแพ พักแรมศึกษาวิถีชีวิตและวัฒนธรรมร่วมกับครอบครัวของชนเผ่า ในหมู่บ้าน

 

- บ้านผามอน หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำลอด - บ้านเมืองแพม หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำลอด - บ้านแม่ละนา หมู่ที่ 1 ตำบลปางมะผ้า - บ้านห้วยน้ำโป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลนาปู่ป้อม

 


อ่านต่อรายละเอียด ปางมะผ้า
---------------------------------------

สถานศึกษาธรรมชาติ ถ้ำน้ำลอด

ตั้งอยู่ที่ตำบลถ้ำลอด ห่างจากตัวเมืองแม่ฮ่องสอนประมาณ 77 กม. ตามเส้นทางหลวง 1095 (ปางมะผ้า-ปาย) ประมาณหลัก กม. 138-139 มีทางแยกซ้ายจากกิ่งอ.ปางมะผ้าเข้าไปตามทางบ้านถ้ำลอดอีก 7 กม. เป็นทางซีเมนต์อย่างดีตลอดเส้นทาง  และรถใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้ เป็นแหล่ง

โบราณคดีสำคัญ ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มแม่น้ำปาย มีสถานที่น่าสนใจ คือ "ถ้ำลอด" ซึ่งมีลำห้วยชื่อ น้ำลาง ไหลลอดภูเขาไปทะลุออกอีกด้านหนึ่ง ทำให้เกิดเป็นถ้ำที่มีหินงอกหินย้อยสวยงาม เป็นถ้ำเก่าแก่ จากการพบเครื่องมือเครื่องใช้โบราณในถ้ำ สันนิษฐานได้ว่ามีอายุประมาณ 2,000 ปี มาแล้วภายในถ้ำความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ประกอบด้วยห้องโถงใหญ่อีก 3 ห้อง เรียกชื่อต่าง ๆ กัน คือ "ถ้ำเสาหินหลวง" เป็นถ้ำกว้างใหญ่ มีหินงอกหินย้อยสวยงามมากมาย ตรงกลางห้องโถงมีแท่งหินงอกหินย้อยขนาดใหญ่เป็นจุดเด่น "ถ้ำตุ๊กตา" มีหินงอกเป็นปุ่มปมเล็ก ๆ คล้ายตุ๊กตาตั้งเรียงรายอยู่มากมาย และด้านหนึ่งของผนังถ้ำยังปรากฏภาพเขียนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ถ้ำนี้เป็นถ้ำที่กว้างและยาวที่สุดใน ถ้ำลอด ถ้ำสุดท้ายอยู่ด้านทางออกคือ "ถ้ำผีแมน" นอกจากมีหินงอกหินย้อยสวยงามแล้ว ยังเป็นที่พบเศษภาชนะดินเผา มีซึกฟัน และกระดูกของมนุษย์ เมล็ดพืช เครื่องมือหิน รวมทั้ง "โลงผีแมน" อีกด้วย โลงผีแมนนี้มีลักษณะเป็นท่อนไม้ ที่ถูกขุดตรงส่วนกลางออกเป็นร่องคล้ายเรือ หรือรางไม้ใสาอาหารให้สัตว์เลี้ยง มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก โดยโลงขนาดใหญ่จะถูกวางอยู่บนคานโดยใช้เสา 4-6 ต้น ตั้งกับพื้นถ้ำ และเสาแต่ละคู่ จะถูกเจาะเป็นช่องเพื่อสอดใส่คานไว้วางพาดโลงผีแมน  สำหรับการเข้าชมถ้ำนั้น จะเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. แต่นักท่องเที่ยวไม่สามารถเข้าชมเองได้ เนื่องจากถ้ำมืดมาก จึงต้องใช้บริการผู้นำทางพร้อมตะเกียงเจ้าพายุ โดยจะเสียค่าบริการ 100 บาท ต่อผู้นำทาง 1 คน การเดินชมถ้ำจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นการชม 2 ถ้ำใหญ่ คือ ถ้ำเสาหินหลวง และถ้ำตุ๊กตา  หากนักท่องเที่ยวต้องการจะเข้าชมถ้ำผีแมนจะต้องล่องแพผ่านธารน้ำที่ลอดภายในถ้ำ โดยจะมีแพของชาวบ้านรอให้บริการอยู่  ในบริเวณสถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอดนี้ ยังเป็นแหล่งดูนก ซึ่งทางหน่วยบริการได้จัดทำป้ายบอกจุดดูนกไว้เป็นระยะๆ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมเองได้  บริเวณที่ทำการยังมีบ้านพักไว้บริการและอนุญาตให้ตั้งเต้นท์พักแรมได้ โดยติดต่อโดยตรง ณ หน่วยบริการภายในสถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด  นอกจากนี้ ในเขตกิ่งอำเภอปางมะผ้า ยังมีผู้สำรวจพบถ้ำต่างๆ อีก หลายถ้ำ เช่น ถ้ำผาเผือก ถ้ำผาแดง ถ้ำปางคำ ถ้ำน้ำตก ถ้ำซู่ซ่า ถ้ำผามอญ ถ้ำแม่ละนา ฯลฯ เนื่องจากถ้ำเหล่านี้ยังไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งการเดินทางที่ยากลำบาก เพราะถ้ำบางแห่งมีระยะทางลึกมาก (โดยเฉพาะถ้ำแม่ละนาที่นักสำรวจถ้ำคาดว่าลึกประมาณ 13 กม.) และมีลำธารบางช่วงอาจต้องว่ายน้ำไป จึงเหมาะสมสำหรับนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัยและเสาะแสวงหาธรรมชาติอย่างแท้จริง

บรืเวณรอบๆ ถ้ำน้ำลอดภายในถ้ำน้ำลอด


อ่านต่อรายละเอียด สถานศึกษาธรรมชาติ ถ้ำน้ำลอด
---------------------------------------

จุดชมวิวปางมะผ้า

ปางมะผ้า เดิมคือตำบลปางมะผ้าแยกตัวออกไปตั้งเป็นกิ่วอำเภอปางมะผ้า และยกฐานะเป็นอำเภอปางมะผ้า เมื่อ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนสามารถเดินทางโดย รถยนต์ไปเส้นทางหลวง 1095 จากแม่ฮ่องสอนไปอำเภอปางมะผ้า ระยะทาง 67 กม.

ร้านค้าบริเวณจุดชมวิวปางมะผ้าบรรยากาศรอบๆ จุดชมวิวปางมะผ้าร้านค้าบริเวณจุดชมวิวจุดชมวิวปางมะผ้าจุดชมวิวปางมะผ้า


อ่านต่อรายละเอียด จุดชมวิวปางมะผ้า
---------------------------------------

บ้านแม่ละนา

บ้านแม่ละนาเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในหุบเขา ระหว่างทางลงหมู่บ้านมองเห็นนาขั้นบันไดเล็ก ๆ ตามไหล่เขาบ้าง นาบนพื้นราบบ้าง ชาวนากำลังเริ่มปักดำ มองเห็นผิวน้ำสะท้อนกับท้องฟ้าราวกระจกลง ถึงกลางหมู่บ้านได้ใหญ่ เพราะฉะนั้น ฟันธงได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านไทยใหญ่ แถมยังมีโฮมสเตย์อีกด้วย ผ่านกลางหมู่บ้านออกไปสู่ท้องนาก็โอ้โฮ ถ่ายภาพได้เลย


อ่านต่อรายละเอียด บ้านแม่ละนา
---------------------------------------

จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปางมะผ้า

ดอยกิ่วลม ชื่อนี้ซ้ำกับ ดอยกิ่วลม ของ อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง แต่อยู่คนละที่กัน ดอยกิ่วลม อำเภอปางมะผ้า นี้เป็นจุดชมวิว ภูเขา สายหมอก บนถนนหลวง 1095 ก่องที่จะถึง อำเภอปางมะผ้า 20 กิโลเมตร มีร้านค้าชาวเขา ห้องน้ำ อากาศเย็นตลอดทั้งปี เป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวกว่าครึ่งต้องแวะที่จะจอดรถถ่ายรูป เข้าห้องน้ำ ไม่ต้องเหนื่อยปีนเขา หรือขับรถเข้าไปชมวิวไกล เดินทางสะดวกเพราะอยู่ระหว่างทางก่อนเข้า อำเภอปางมะผ้า ผ่านจุมชมวิวดอยกิ่วลมนี้ไปก็จะเป็นทางลงเขาตลอด


อ่านต่อรายละเอียด จุดชมวิวดอยกิ่วลม ปางมะผ้า
---------------------------------------

ดอยไตแลง

ดอยไตแลง อยู่ในพื้นที่ ต.ปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน สูงกว่าระดับน้ำทะเล 1,000 กว่าเมตร อยู่ตะเข็บชายแดนไทย พม่า ตรงข้ามมีกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ ตั้งฐานปฏิบัติการ ซึ่งในส่วนของดอยไตแลงในเขตไทยมีความพร้อมด้านการท่องเที่ยววิถีชีวิตไทยใหญ่อย่างแท้จริง แยกจากตัวอำเภอปางมะผ้าประมาณ 56 กิโลเมตร จากบ้านปางคาม ไปยังดอยไตแลงระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร ใช่วงฤดูฝนจะต้องใช้รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ บริเวณดอยไตแลง สามารถมองเห็นรัฐฉานมั่นของกองกำลังกู้ชาติไทยใหญ่ สภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปี มีความสวยงามหรือกับหมู่บ้านปางอุ๋ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปเที่ยว แต่ดอยไตแลงนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปเที่ยวได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สำหรับนักท่องเที่ยวชอบธรรมชาติที่ยังบริสุทธิ ด้าน พ.อ.อุทัย ชัยชนะ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวว่า ในส่วนของด้านความมั่นคงไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องดอยไตแลงในฝั่งไทยนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางขึ้นมาเที่ยวได้


อ่านต่อรายละเอียด ดอยไตแลง
---------------------------------------

ถ้ำผีแมน

ถ้ำผีแมน ชาวบ้านมักเรียกถ้ำที่พบโลงศพของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ว่าถ้ำผีแมน ซึ่งพบถึง 74 แห่ง ใน อ.ปางมะผ้า แต่ถ้ำผีแมนแห่งนี้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเข้าถึงได้ง่ายที่สุด โดยไม่ต้องมีคนนำทาง เพราะมีการติดตั้งไฟฟ้าภายในถ้ำให้ชมได้อย่างสะดวก


อ่านต่อรายละเอียด ถ้ำผีแมน
---------------------------------------

ถ้ำแม่ละนา

ถ้ำแม่ละนา เที่ยวได้เฉพาะหน้าหนาวถึงหน้าแล้ง ในหน้าน้ำระดับน้ำจะสูงมากจนเข้าถ้ำไม่ได้ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวถ้ำนี้ ควรติดต่อคนนำทางล่วงหน้า ถ้ำนี้จะเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยที่ท้าทายเท่านั้น เพราะต้องลุยไปตามลำธารน้ำตลอดเส้นทางเข้าถ้ำ บางช่วงน้ำสูงระดับเข่า บางช่วงก็ถึงเอว และต้องปีนป่ายโขดหินและลอดช่องทางแคบๆ นอกจากนี้ภายในถ้ำยังมืดสนิท จัดเป็นการเที่ยวถ้ำในระดับยากถึงยากมาก อีกทั้งถ้ำแม่ละนาเป็นถ้ำที่ยาวที่สุด มีความยาวถึง 12 กม. ถือว่ายาวที่สุดในเอเชีย โดยมีลำน้ำแม่ละนาลอดผ่าน ครั้งสำรวจถ้ำครั้งแรกต้องใช้เวลาเดินถึง 15 ชม. จึงจะทะลุออกไปอีกด้านหนึ่ง แต่ก็ยังไม่สามารถสำรวจถ้ำได้ทั่วถึง อย่างไรก็ตามมีการกำหนดเส้นทางสำหรับเที่ยวชมถ้ำ สองเส้นทาง คือ เส้นทาง 2.5 กม. โดยจะใช้เวลา 4 ชม. ต้องเดินลุยน้ำ ปีนโขดหินใหญ่ ไปจนถึงอ่างน้ำขนาดใหญ่ภายในถ้ำ ซึ่งบางช่วงมีหินงอกหินย้อยที่สมบูรณ์ และอีกเส้นทาง คือ 5 กม. ที่ใช้เวลาเต็มวัน เส้นทางนี้ยากกว่าเส้นทางแรก ต้องเดินผ่านความมืดไปจนถึงน้ำตกภายในถ้ำ จะได้พบเห็นปลา ที่ไม่มีตาภายในถ้ำอันมืดมิดนี้ด้วย


อ่านต่อรายละเอียด ถ้ำแม่ละนา
---------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัดด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา