ที่เที่ยว

น้ำตกผาน้ำผ่า, เลย

เป็นน้ำตกที่ไหลมาตามไหล่หิน แลดูสวยงาม