ที่เที่ยว

ถ้ำเอราวัณ, ลำพูน

ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลนครเจดีย์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอไปประมาณ 30 กิโลเมตร โดยไปตามถนนสายป่าซาง-ลี้ประมาณ 15 กิโลเมตร แล้วแยกซ้ายมือที่บ้านแม่อาว ไปตามถนนสายแม่อาว-ห้วยไฟอีก 15 กิโลเมตร ภายในถ้ำมีหินงอกหินย้อยสวยงามน่าชมเป็นจำนวนมาก