ที่เที่ยว

แหล่งทอผ้าบ้านหนองเงือก, ลำพูน

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองเงือก ตำบลแม่แรงเป็นแหล่งผลิตผ้าฝ้ายทอมือและสินค้าหัตถกรรมพื้นเมือง ส่งไปจำหน่ายยังแหล่งขายของที่ระลึกอื่นๆในเมืองเชียงใหม่