ที่เที่ยว


View : 3
เพิ่มรูป แก้ไข

พระธาตุเจดีย์ห้าดวง

เป็นเจดีย์หมู่ 5 องค์ อยู่ในบริเวณที่สันนิษฐานว่า จะเป็นเวียงเก่าลี้ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอลี้เพียง 2 กิโลเมตร

ที่เที่ยวแนะนำ