ที่เที่ยว


View : 9
เพิ่มรูป แก้ไข

น้ำตกวังหลวง

ตั้งอยู่ที่ ตำบลป่าพลู ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่งไปทางทิศตะวันตก 18 กิโลเมตร ตามทางหลวงสายบ้านโฮ่ง-ลี้ เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่กลางป่า มีน้ำตกไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงาม 5 ชั้น

ที่เที่ยวแนะนำ